19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

Oktober affiche

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Scheikunde: de vakbonden hebben een sectoraal akkoord bereikt
voor meer dan 100000 arbeiders en bedienden

De belangrijkste voordelen voor de werknemers hebben betrekking op:

  • Koopkracht met een focus op de lage lonen en vrijheid van onderhandelen.
    - Voor de minimumlonen: een verhoging van € 0,20 /uur of € 34,666/maand. “Ondanks deze verhogingen voor de lage lonen, blijven sommige loonbarema’s onder € 14 / uur en € 2300 / maand. Onze welvarende sector heeft dus ook arme werknemers in dienst. Deze strijd zal moeten verdergezet worden”.
    - De ploegenpremies worden ook verhoogd met 1,1%.
  • Werkbaar werk/humanisering van de arbeid: “Eén op de vijf arbeiders in de scheikunde werkt 's nachts. Gezien de impact op de gezondheid en op het sociale leven van deze werknemers, was het belangrijk om een mechanisme in te voeren om de overgang naar dagwerk te bevorderen. Met dit akkoord is dit het geval”. Daarnaast zijn alle stelsels SWT- en tijdskrediet verlengd.
  • Bestaanszekerheid: er is een verhoging van de vergoeding in geval van tijdelijke/economische werkloosheid en een verhoging van de vergoedingen voor de arbeiders in geval van ontslag voor economische redenen.
  • Tenslotte komt er een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden.

Dit akkoord is het resultaat van vele uren onderhandelingen waarbij de belangen van werknemers werden verdedigd door hun vakorganisaties. De bedrijfsonderhandelingen kunnen starten.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant