WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels

LEF (Links Ecologisch Forum) is partijoverstijgend en wil linkse mensen laten samenwerken, bij voorkeur in brede samenwerkingsverbanden. LEF is radicaal, groen-links, actiegericht, is geen partij en zoekt ook niet in de plaats te treden van partijen of bestaande bewegingen. Je hoeft niet over te lopen om lid te worden van LEF

LEF is een politieke beweging


en wil het maatschappelijk verzet op de politieke agenda krijgen.
Is dat ook jouw wens?

LEF is radicaal

en streeft naar een samenleving waarin de economische uitbuiting van de mens door de mens is uitgebannen. Dit geldt ook voor elke sociale, etnische en seksuele discriminatie, elke politieke onderdrukking en elke culturele vervreemding.
LEF streeft naar een samenleving die democratisch is en waarin de mens in evenwicht met de natuur leeft.
Dit alles veronderstelt de collectieve eigendom van de grote productie-middelen (waaronder de grote banken) in democratisch beheer.
Droom jij daar ook van?

LEF is actiegericht

LEF zoekt naar concrete maatregelen en probeert impact te krijgen op de politieke besluitvorming.
Samen kunnen wij iets bereiken!

Toch is LEF geen partij

Het is andersoortig en nieuw.
Om lid te worden van LEF hoef je niet over te lopen je kunt gerust lid zijn van een politieke partij of een andere sociale organisatie.
Waarom probeer je het niet?

LEF wil niet

in de plaats treden van partijen, vakbonden, sociale organisaties, vredesbewegingen, milieu-bewegingen e.d. Ieder zijn expertise! LEF werkt juist graag vlot samen met
dat soort organisaties op een politiserende manier, ver weg van het 'gelijk van het eigen kapelletje’.
Ieders inbreng is belangrijk.
Ook de jouwe!
Lid zijn van LEF

doe je altijd op persoonlijke titel,
nooit als vertegenwoordiger van deze of gene (politieke) organisatie.

De actie van LEF
kan de meest diverse vormen aannemen: informatie en vorming, petities, betogingen, tussenkomen in electorale processen (met uitsluiting van het neerleggen van lijsten) enz.
Denk jij aan andere actievormen of wegen? Wij luisteren.

Relatie tot partijen

Wij maken geen keuze tussen progressieve politieke partijen of strekkingen en geven dus ook geen stemadviezen. Wij doen geen uitspraken over partijvorming, kartels, coalities enz. Wij zoeken samenwerking met verkozenen rond concrete thema’s, zonder geprivilegieerde partners.
Je kunt ze met ons ontmoeten en bevragen.

Meer weten?

Over onze structuur, over onze werkwijze en onze standpunten?

Bezoek de rubriek “Documenten”
op
www.lef-online.be.

In bijlage vind je onze infofolder in afdrukbaar pdf formaat. Gedrukte exemplaren zijn te bekomen bij de Coördinator.

Links
www.lef-online.be/pdf/leffolder recto 16 aug. 11.pdf