WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Delen van artikels


Deze nota formuleert enkele bedenkingen omtrent gemeentepolitiek n.a.v. de gemeenteraadverkiezingen 2006 en werd als leidraad gebruikt bij een eerste gedachtewisseling binnen LEF op de Stuurgroepvergadering van 8 januari ’05. Na een poging tot situering in een algemeen politiek kader, behandelt zij de grote lijnen van een mogelijk politiek programma als antwoord op de gestelde problemen, een voorstel van electorale strategie en tenslotte een voorstel van hoe LEF in de kieskampanje zou kunnen tussenkomen.1.Politieke situering
1.1.het gemeentelijk beleid kan niet los gezien worden van de nationale en Vlaamse politiek. Zoals o.a. Corijn stelt geeft Vlaanderen te weinig middelen aan de kernsteden omdat het Vlaams Parlement sterk bevolkt is door burgemeesters van Kleine gemeenten. Toch moeten de kernsteden veel meer uitgeven aan openbaar vervoer en culturele dienstverlening (vb. theaters, bilbliotheken) en voor de opvang van kansarmen.
1.2.ook de neoliberale globalisering (via Europa) bedreigt de gemeentelijke politiek : privatisering van openbare dienstverlening, uitverkoop van openbaar patrimonium …
1.3.de gemeentelijke autonomie wordt steeds meer uitgehold. Voor de eenvoudigste maatregel (vb. zone 30 in een straat met een school) zijn er aanzienlijke bureaucratische hinderpalen
1.4.de gemeentelijke democratie is in hetzelfde bedje ziek als deze op andere niveaus in ons land: toenemend belang van personen, afnemend belang van politieke inhoud, toenemende macht van uitvoerend niveau, gevoel van machteloosheid bij de burgers enz. (cfr. ons standpunt van april 04)
1.5. veel van de door ons aangehaalde kritieken worden door lokale politici van de democratische partijen (zowel van meerderheid als oppositie) onderschreven. Toch zijn het gekozenen van hun partijen die op Vlaams en/of federaal niveau de dienst uitmaken.
1.6. mede in verband met voorgaande punten zien wij in de meeste Vlaamse gemeenten een gestage opgang van het VB

2.Elementen voor een progressief programma
2.1. een gedurfd sociaal programma: sociale woningbouw, strijd tegen kansarmoede ….
2.2.strijd voor meer middelen voor de kernsteden
2.3.opwaardering gemeentelijke autonomie
2.4. participatieve democratie

3.Electorale strategie
3.1 nood aan stappen voor behoud cordon sanitaire
3.2 nood progressieve alliantie
3.3 belang radicale inbreng

4. Mogelijke inbreng LEF in kieskampanje
4.1 bekendmaking van onze visie
4.2 waar mogelijk bijdragen tot bovengenoemde electorale strategie
4.3 kritische bevraging van kandidaten (cfr. Doe de Denktest)
4.4 organisatie ontmoetingen:
4.4.1 informele en/of discrete contacten
4.4.2 ev. open trefdagen
4.5 wat niet: neerleggen LEF lijsten

Brusssel, 8 januari 2005