Affiche

7e087eca 1132 452c a4ff 6a999ab6a1a3Plus d'info                    Meer info

MF2019 aff A2 april NL HR                                      Meer Info

MF2019 aff A2 april FR HR                                  Plus d'info

Oktober affiche

invitation projection 25 septembre                                      Plus d'Info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels


Deze nota formuleert enkele bedenkingen omtrent gemeentepolitiek n.a.v. de gemeenteraadverkiezingen 2006 en werd als leidraad gebruikt bij een eerste gedachtewisseling binnen LEF op de Stuurgroepvergadering van 8 januari ’05. Na een poging tot situering in een algemeen politiek kader, behandelt zij de grote lijnen van een mogelijk politiek programma als antwoord op de gestelde problemen, een voorstel van electorale strategie en tenslotte een voorstel van hoe LEF in de kieskampanje zou kunnen tussenkomen.1.Politieke situering
1.1.het gemeentelijk beleid kan niet los gezien worden van de nationale en Vlaamse politiek. Zoals o.a. Corijn stelt geeft Vlaanderen te weinig middelen aan de kernsteden omdat het Vlaams Parlement sterk bevolkt is door burgemeesters van Kleine gemeenten. Toch moeten de kernsteden veel meer uitgeven aan openbaar vervoer en culturele dienstverlening (vb. theaters, bilbliotheken) en voor de opvang van kansarmen.
1.2.ook de neoliberale globalisering (via Europa) bedreigt de gemeentelijke politiek : privatisering van openbare dienstverlening, uitverkoop van openbaar patrimonium …
1.3.de gemeentelijke autonomie wordt steeds meer uitgehold. Voor de eenvoudigste maatregel (vb. zone 30 in een straat met een school) zijn er aanzienlijke bureaucratische hinderpalen
1.4.de gemeentelijke democratie is in hetzelfde bedje ziek als deze op andere niveaus in ons land: toenemend belang van personen, afnemend belang van politieke inhoud, toenemende macht van uitvoerend niveau, gevoel van machteloosheid bij de burgers enz. (cfr. ons standpunt van april 04)
1.5. veel van de door ons aangehaalde kritieken worden door lokale politici van de democratische partijen (zowel van meerderheid als oppositie) onderschreven. Toch zijn het gekozenen van hun partijen die op Vlaams en/of federaal niveau de dienst uitmaken.
1.6. mede in verband met voorgaande punten zien wij in de meeste Vlaamse gemeenten een gestage opgang van het VB

2.Elementen voor een progressief programma
2.1. een gedurfd sociaal programma: sociale woningbouw, strijd tegen kansarmoede ….
2.2.strijd voor meer middelen voor de kernsteden
2.3.opwaardering gemeentelijke autonomie
2.4. participatieve democratie

3.Electorale strategie
3.1 nood aan stappen voor behoud cordon sanitaire
3.2 nood progressieve alliantie
3.3 belang radicale inbreng

4. Mogelijke inbreng LEF in kieskampanje
4.1 bekendmaking van onze visie
4.2 waar mogelijk bijdragen tot bovengenoemde electorale strategie
4.3 kritische bevraging van kandidaten (cfr. Doe de Denktest)
4.4 organisatie ontmoetingen:
4.4.1 informele en/of discrete contacten
4.4.2 ev. open trefdagen
4.5 wat niet: neerleggen LEF lijsten

Brusssel, 8 januari 2005

 

 

 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant