190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Klotejobs de schaduwzijde van de flexibiliteit

affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

L'ISDS - l'abréviation de 'Investor-State-Dispute-Settlement' - est un obscur système de justice parallèle accessible uniquement aux firmes transnationales.

Lees meer...

In Vlaanderen wachten 14.000 mensen met een beperking op een budget voor gespecialiseerde zorg. De ‘persoonsvolgende financiering’ (PVF) voorziet in principe voor alle mensen met een beperking in een budget om hun zorg en ondersteuning zelf te organiseren.

Lees meer...

Naar schatting 40.000 Vlaamse jongeren zorgen thuis voor een familielid of voor iemand anders in hun omgeving. Dit om verschillende redenen: omdat familieleden of anderen psychische problemen, verslavingsproblemen of fysieke problemen hebben zoals een ernstige ziekte of handicap.

Lees meer...

Op donderdag 7 februari publiceerde het VN comité voor de rechten van het kind haar Slotbeschouwingen voor België. Deze 55 aanbevelingen vormen het sluitstuk van een uitgebreid rapportageproces van zowel de Belgische overheden als verschillende kinder- en mensenrechtenorganisaties.

Lees meer...

En juin 2018, nous vous informions de la décision du Collège de l'environnement refusant le permis d'environnement au projet immobilier The Dock, projet intégrant une marina, c'est-à-dire un port pour plaisanciers, en plein cœur d'un quartier populaire d'Anderlecht.

Lees meer...

In 2016 startten 13 gedetineerden een opstand in de gevangenis van Merksplas. Er werden 3 paviljoenen, waar gedetineerden en geïnterneerden in verbleven, in brand gestoken. Hulpverleners die de brand trachtten te blussen en personen die in gevaar waren trachtten te ontzetten, werden bekogeld met projectielen om zo het blussen te verhinderen.

Lees meer...

The European Trade Union Confederation (ETUC) is calling for the adoption of the final agreement concluded last night by the three institutions, the EU Commission, the European Parliament and the Member States on Transparent and Predictable Working Conditions.

Lees meer...

De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGVL) van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beslist dat de luchthaveninspecteurs Brussels Airport voortaan zonder wapens moeten beveiligen – dit terwijl het dreigingsniveau 3 op de luchthaven nog steeds van kracht is.

Lees meer...

De Apartheid Vrije Zone-campagne wil een trekkende rol spelen bij de creatie van ruimtes en plaatsen die vrij zijn van racisme, discriminatie en mensenrechtenschendingen zoals apartheid.

Lees meer...

Heeft Gents Actieplatform Palestina (GAPP) heeft ontdekt dat Energent, de Gentse coöperatieve vennootschap die energieprojecten en -diensten levert, bij zijn aanbod "zonnestad" een groepsaankoop van zonnepanelen ook materiaal aanbiedt van Solar Edge.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant