logo-2017 0

                                     Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

debatten Gentse Feesten 2017

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Bij de tussentijdse rapportage over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) bracht de Vlaamse overheid de Armoedemonitor 2017 naar buiten. De cijfers tonen aan dat er geen verbetering is wat armoede betreft. Nochtans heeft Vlaanderen voor 2020 stevige ambities naar voor geschoven, niet in het minst de halvering van het aantal kinderen in armoede.

Lees meer...

Delen van artikels

Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit.

 

Lees meer...

Delen van artikels

(7April 2017) EPSU and its affiliates took part in a series of activities in support of the 2nd European Action Day against privatisation, marketisation and commercialisation within the health and social care sectors. These activities co-ordinated to coincide with mobilisations of trade unions and social movements linked to/around World Health Day which took place in about 80 European cities on the 7th of April, challenging the privatisation, marketisation and commercialisation of health services

Lees meer...

Delen van artikels

Van kolonisatie tot annexatie of de dood van de tweestatenoplossing?

Sinds de goedkeuring op 23 december 2016 van VN-resolutie 2334 tegen de Israëlische kolonisatie heeft de Israëlische regering de bouw van meer dan 6000 woningen binnen de bestaande kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem aangekondigd. Op 6 februari keurde het Israëlisch parlement een wet goed waarbij met terugwerkende kracht een honderdtal buitenposten van kolonies op Palestijnse privégronden worden geregulariseerd.

Lees meer...

Delen van artikels

Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit.

Lees meer...

Delen van artikels

Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

 

Lees meer...

Delen van artikels

Sur la route depuis le 31 mars... enfin un peu de temps pour partager notre périple, nos découvertes et nos rencontres.

Une partie du groupe s'est rendue, le 4 avril, sur l'ile de Lesbos.
Là, il y a environ 500.000 gilets de sauvetage, entassés entre deux collines.

Lees meer...

Delen van artikels

Bond Beter Leefmilieu (BBL) verwelkomt het gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven omtrent het mobiliteitsbudget. De sociale partners kiezen voor een budget dat stuurt richting milieuvriendelijke vervoersmodi en maken een uitkering in cash mogelijk voor diegenen die de woon-werkafstand beperken.

Lees meer...

Delen van artikels

De stemming op de ledenvergadering van de ACOD-loodsen is zonet afgelopen. Het akkoord van het VSOA met minister Weyts is door een zeer grote meerderheid van de ACOD-leden als totaal onvoldoende bestempeld. Gevolg daarvan is dat de acties van ACOD zullen voortduren.

 

Lees meer...

Delen van artikels

Hoe onze regering een loopje neemt met gendergelijkheid8 maart. De vrouwenbeweging laat wereldwijd van zich horen. Ook in België met een vrouwenstaking, verschillende marsen tegen seksisme en tal van lezingen en debatten.

Lees meer...

MIchelABVV

MichelABVV2

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva