190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

TINA, ’There is no alternative’ ’– ’Er is geen alternatief’, het was een geliefkoosde uitspraak van Margaret Thatcher. Er is geen alternatief voor het neoliberale beleid om kapitaal meer te belonen ten koste van arbeid. Alles wat zich als alternatief aanbiedt leidt tot chaos, aldus de liberale ideologen en politici, nagepraat door de sociaaldemocraten. Zo wordt elke kritiek op voorhand de mond gesnoerd.

Lees meer...

Á l’issue du sommet européen des 28 et 29 juin, le président de la République vient d’annoncer qu’il va demander au Parlement une ratification « rapide » du Pacte budgétaire. Il renie ainsi l’une de ses principales promesses électorales, celle de renégocier ce traité. Les décisions du sommet européen ne comportent en effet aucune mesure de nature à stopper la plongée aujourd’hui engagée de la zone euro dans un gouffre économique, social et démocratique. La ratification du Pacte budgétaire et les politiques d’hyperaustérité qu’il commande vont au contraire accélérer cette plongée. Pour Attac, la seule manière d’éviter ce désastre est que les citoyens s’emparent du débat et exigent d’être consultés par un référendum.

Lees meer...

Adopté par l’ensemble des États de l’ONU au Sommet Mondial de 2005, le concept de responsabilité de protéger (R2p) continue à faire l’objet de débats contradictoires à l’ONU. Ce concept introduit une double responsabilité : celle, première, de l’État dans la protection de ses populations, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants ; celle, subsidiaire de la communauté internationale lorsque l’État est défaillant.

Lees meer...

Je kan er je hoofd op verwedden dat François Hollande uit de EU-top komt met de aankondiging dat hij een compromis met Angela Merkel sloot. Maar hij had zelf de lat gelegd: "onze Duitse vrienden kunnen niet twee keer een rem zetten, eenmaal voor euro-obligaties en een andere keer op de herfinanciering van de schuld door de ECB", zo sprak hij de dag nadat hij tijdens presidentiële verkiezingen Nicolas Sarkozy had onttroond. Even kwam er hoop op verandering, bij sommigen zelfs euforie, in de reeds jaren zwalpende linkse rangen.

Lees meer...

Préparatifs de guerre contre la Syrie. N’en soyons pas complices sous prétexte de défendre le droit humanitaire!

Lees meer...

Geachte heer Eerste-Minister,
Hebt u dat soms ook dat u een onbehaaglijk gevoel overvalt ’s morgens bij de eerste kop koffie bij het beluisteren van de nieuwsberichten? Waarschijnlijk wel, want u bent een moreel hoogstaand mens.

Lees meer...

Les jours qui passent sont sans appel. Inefficaces et suicidaires, les politiques d’austérité jettent l’Europe dans le marasme économique et rendent impossible ce pour quoi elles ont été mises en place : réduire le déficit des comptes publics et la dette des États.

Lees meer...

De twintig staatshoofden van de machtigste landen ter wereld kwamen op 18 en 19 juni samen in Los Cabos in Mexico. Dit op de vooravond van de officiële conferentie van de VN, Rio + 20 genoemd, die officieel van start ging op 20 juni. Het toevoegen van de duurzame ontwikkeling en de groene groei op de agenda van de G20 zal dus eerst door 20 landen besproken worden voor dat ze door 194 landen bekeken kan worden. Zullen de voorstellen van de G20 te nemen of te laten zijn? Zal het multilateralisme gegijzeld worden door de grote politieke en economische machten ten koste van de bevolking en van de natuur?

Lees meer...

De nieuwe federale wet op duurzame ontwikkeling, die in november 2010 werd aangenomen, bepaalt dat ons land tegen het najaar van 2012 een langetermijnvisie (LTV) moet ontwikkelen.

Lees meer...

Le Conseil européen de la fin juin permettra de vérifier la capacité des socialistes français arrivés au pouvoir à modifier le cours désastreux de la politique imprimée à « l’Europe » par les forces du libéralisme économique et du « marché ». Une majorité absolue parlementaire n’y suffit pas…

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant