190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Le Conseil européen de la fin juin permettra de vérifier la capacité des socialistes français arrivés au pouvoir à modifier le cours désastreux de la politique imprimée à « l’Europe » par les forces du libéralisme économique et du « marché ». Une majorité absolue parlementaire n’y suffit pas…

Lees meer...

Zal Antwerpen de eerste stad zijn die weigert ‘Stolpersteine’, ‘struikelstenen’, herinneringstenen te metsen in de stoep waar joden, verzetstrijders en andere slachtoffers van het nationaalsocialisme gewoond hebben die in concentratie- of vernietigingskampen onder het nationaalsocialisme de dood vonden? Het ziet er naar uit nu Patrick Janssens nog altijd geen definitief antwoord gegeven heeft aan de organisatoren voor de stenenlegging volgend WE, 23-25 juni 2012.

Lees meer...

Door de werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid te verminderen, wil de N-VA dat werkenden meer nettoloon overhouden. Voor het verminderen van de sociale zekerheidsbijdrage wil de partij een progressief stelsel invoeren. Al wie tot 5000 euro bruto per maand verdient, zal meer overhouden. Wie bijvoorbeeld bruto 2000 euro tot 3000 euro per maand verdient, zal 60 tot 95 euro meer verdienen.

Lees meer...

De documentaire The Economics of Happiness wordt momenteel op heel wat plaatsen in Vlaanderen vertoond en leidt er tot interessante discussies. De film werd in 2011 gemaakt door Helena Norberg-Hodge, een ecologiste en boegbeeld van de ‘localisten’, een beweging die zich sterk kant tegen de globalisering. In Vlaanderen zijn de promotie en de verdeling van de film in handen van de groene denktank Oikos, die ook zorgde voor Nederlandstalige ondertitels.

Lees meer...

Zoals Nick Deschacht schrijft op de socialistische website Vonk, werpt de documentaire The Economics of Happiness een aantal fundamentele vragen op over het huidig economisch systeem. Dit leidt bij elke vertoning steevast tot interessante discussies. Het is fijn dat Deschacht dit onderschrijft, dat is trouwens ook de reden waarom we vanuit de groene denktank Oikos de film ondertitelden en promoten. Dit betekent echter niet dat we vanuit Oikos deze documentaire als zaligmakend beschouwen. Hij kent zeker zijn beperkingen, net zoals elk ander boek of documentaire trouwens. Zo ben ik het met Deschacht eens als hij schrijft dat de blik die de documentaire op het verleden hanteert, te idyllisch is.

Lees meer...

Een klimaatcrisis waarop geen antwoord komt, armoedebestrijding die amper vooruitgang boekt, stijgende ongelijkheid, economische recessies die elkaar opvolgen met steeds meer werklozen, enz. Je kan je steeds meer vragen stellen bij de manier waarop regeringen deze problemen aanpakken. De conferentie van de Verenigde Naties die in juni plaatsvindt in Rio de Janeiro, twintig jaar na de Earth Summit, is een unieke kans voor de wereldleiders om de mensen hoop te geven op een duurzame toekomst.

Lees meer...

“We moeten de belastingen op arbeid verschuiven naar taksen op verbruik, op energie en op milieuvervuiling. Het resultaat geeft een competitieve economie, meer jobs en minder CO2.” Milieuactivisten en ook de Europese commissie zijn gewonnen voor dit idee. Guido Deckers geeft 12 contra argumenten.

Lees meer...

De conferentie over Syrië op 26 mei 2012 door de Mediawerkgroep Syrië werd een enorm succes met zes uur lang een volle zaal luisterend publiek en ruime nationale en internationale persbelangstelling. Het verhaal van een bloedige dictatuur tegen onschuldige burgers werd door de diverse sprekers op de conferentie met tal van voorbeelden en bewijzen doorprikt. De bijeenkomst werd echter overschaduwd door een massamoord op Syrische burgers.

Lees meer...

Nous demandons à nos lecteurs de ne pas se laisser impressionner par la campagne médiatique au sujet du massacre de Houlé. Contrairement à l’assertion des médias et à nos premières informations puisées par ouï-dire et par supputation, l’armée syrienne régulière ne s’est pas rendue sur les lieux et n’a pas bombardé Houlé.

Lees meer...

Enkele dagen voor de Tax Justice Day, verschijnt in de pers het bericht dat de belastingdruk in België in 2012 gestegen is tot een historisch ongezien niveau. Dat voorspelt het Federaal Planbureau in De Tijd. Het zou vooral te wijten zijn aan de ingrijpende maatregelen van de regering Di Rupo. De fiscale en parafiscale druk is gestegen tot 45% van het Bruto Binnenlands Product (BNP). Zowel de gezinnen als de ondernemingen betalen beduidend meer taksen dan in 2011 en ook het kapitaal wordt in ons land relatief zwaar belast.

Lees meer...

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info