GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Vandaag wordt in Antwerpen de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Naar aanleiding daarvan schreven Ringland, Ademloos en stRaten-generaal samen een open brief aan de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie.

Lees meer...

We kennen binnen Proximus - en voorgangers Belgacom en RTT - een duidelijke cultuur van vrijwel voortdurende hervormingen, aanpassingen en ‘moderniseringen’.

Lees meer...

Een opsteker aan het begin van het nieuwe jaar: op 9 januari 2019 ondertekende Cambodja het Internationaal VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt. Dat meldt ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens.

Lees meer...

Brussels Platform Armoede voerde deze week samen met het Gemeenschappelijk Daklozenfront actie om leegstaande gebouwen te gebruiken voor huisvesting van daklozen.

Lees meer...

Er is iets met de middenklasse aan de hand. Dat vernemen we uit talloze studies, onderzoeken en persberichten. In de VS kromp de middenklasse tussen 1960 en 2012 van 60,8 naar 50,6 procent van de bevolking. In Europa is die daling veel beperkter.

Lees meer...

Organisaties die zich inzetten voor kansarmen kregen het afgelopen jaar vooral vragen over inkomen en huisvesting. Dat is de conclusie van de jaarlijkse bevraging van het Netwerk tegen Armoede bij zijn 58 verenigingen.

Lees meer...

De discussie rond de arbeidsdeal lijkt politiek in de laatste meters voor de eindmeet beland. Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en ACV maken zich grote zorgen, in het bijzonder door het ideologische opbod dat nu bezig is rond de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

Lees meer...

ACV, ABVV, IEB, Climaxi en Climate Express starten een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de ‘cash for car’ wet. Deze regeling laat toe dat werknemers een salariswagen kunnen inwisselen tegen meer loon.

Lees meer...

En juin 2017, le président étasunien Donald Trump annonçait que la politique étrangère envers Cuba allait être complètement inversée.

Lees meer...

In juni 2017 kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat het buitenlands beleid van de VS ten aanzien van Cuba volledig zou worden teruggedraaid.

Lees meer...