Delen van artikels

Reconnaitre un état de Palestine, cela semble symbolique, minimal, voire évident, et pourtant après la Suède, les parlements britannique et espagnol, la France et le Danemark dans les prochaines semaines, cette reconnaissance par le gouvernement belge ne semble pas acquise! 

Lees meer...

Delen van artikels

En prélude à la réunion des ministres européens du Commerce, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé à un réexamen en profondeur d’importantes négociations commerciales avec le Canada et les États-Unis.

Lees meer...

Delen van artikels

Een reuze Sinterklaas en ongeveer 500 “volgelingen” van Hart boven Hard, brachten op de feestdag van de Sint een bezoek aan 3 instellingen in Antwerpen die (met de hulp van de overheid), er in slagen een minimun aan belastingen te betalen, of daarbij behulpzaam zijn. 

Lees meer...

Delen van artikels

Op 26 september 2014 kondigden Canada en de Europese Unie (EU) aan een verregaande overeenkomst inzake economische integratie te hebben gesloten: het zgn. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). In deze overeenkomst is een investeringsgeschillenbeslechtingsmechanisme (ISDS) opgenomen, dat kan zorgen voor een sterke toename van het aantal investeringszaken tussen de EU, haar individuele lidstaten en Canada, met potentieel ernstige gevolgen voor de schatkist en de inspanningen van de overheid om burgers en milieu te beschermen.

Lees meer...

Delen van artikels

Wat is de kost van een kernramp in Doel? Het antwoord op deze nog nooit beantwoorde vraag wilde Greenpeace weten. In opdracht van de milieuorganisatie werd becijferd dat de factuur kan oplopen tot meer dan 1400 miljard euro, een som die België nooit kan betalen. Een zwaar nucleair ongeval in Doel betekent met andere woorden het virtueel failliet van ons land. Deze cijfers verschijnen net voor Marie-Christine Marghem, minister van Energie, moet beslissen over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2.

Lees meer...

Delen van artikels

De staking in Gent was een groot succes. Alle grote bedrijven in de kanaalzone en de haven lagen plat. Ook in de openbare diensten werd de staking goed opgevolgd met o.a. een zondagsregime voor het Universitair Ziekenhuis.

Lees meer...

Delen van artikels

De ontwerpwetteksten m.b.t. SWT (brugpensioen) en werkloosheid die op 20 november voorgelegd werden aan het beheerscomité van de RVA zijn geen uitgestoken hand tot sociaal overleg, maar een vuistslag in het gezicht van de oudere werknemers.

Lees meer...

Delen van artikels

Suite à l’agression physique dont a été victime le secrétaire général de L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Houcine Abassi, la CSI condamne ces attaques violentes inacceptables et réitère une fois encore sa totale solidarité avec l’UGTT, cheville ouvrière essentielle du succès de la transition démocratique en Tunisie.

Lees meer...

Delen van artikels

We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, moeten de vakbonden nog steeds vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties.  Ons actieplan moet – met het oog op onze 4 doelstellingen – derhalve doorgezet worden. Aldus een persbericht van de 3 vakbonden.

Lees meer...

Delen van artikels

Le MOC de Bruxelles, ses organisations constitutives, la CNE et la CGSP ALR Bruxelles vous invitent à une rencontre/débat avec des parlementaires francophones bruxellois sur ces traités 

Lees meer...

MIchelABVV

MichelABVV2

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva