19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

In het secundair onderwijs betalen ouders drie tot tien keer meer om hun kinderen school te laten lopen dan in de basisschool. Netwerk tegen Armoede, Schulden op School en Welzijnszorg roepen de toekomstige Vlaamse Regering op om in te zetten op structurele veranderingen, in het bijzonder de invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Lees meer...

Mendoza, Argentina, 3 September 2018 (ITUC Online, TUAC Online): The vast majority of the world's people are still waiting for increased job security, higher wages and access to universal social protection, warn unions ahead of the G20 Labour Ministers meeting in Argentina 6-7 September.

Lees meer...

"Earlier this year, Kathy, a Marshallese poet and spoken word artist, took a traditional canoe back to the islands of her elders, which are now a massive crater left by the detonation of the Bravo bomb in the Bikini Atoll. Her haunting poem and documentary Anointed shows the terrible impact of nuclear tests on human lives.

Lees meer...

Zoals eerder aangekondigd zet ACOD zijn acties verder tegen de maatregelen die minister Homans en de Vlaamse regering willen invoeren aangaande statuutswijziging.

 

Wij willen niet dat er aan de ziekteregeling wordt geraakt, de beroepsmogelijkheid bij negatieve stage blijft bestaan, dat er wordt geraakt aan de mogelijkheden om statutair te werven en dat er geen soepelere ontslagregels komen. Dit alles is alweer een pure besparing. Meer met minders as ooit de leuze, 10% minder personeel is al gerealiseerd, nu zit men aan de centen.

 

Vandaag zondag om 22u starten wij met piketten op het Albertkanaal in Wijnegem;
Morgen 3 september volgen de sluizen van Evergem en Oudenaarde vanaf 6u.
Ham start eveneens om 6u. Ondersteuning verwacht vanuit Limburg.

 

Het vervolg van de acties wordt dinsdag gecommuniceerd. Wij gaan echter door tot minister Homans de voorstellen van tafel haalt voor iedereen want blijkbaar heeft minister Weyts maandag een gesprek met de beroepsvereniging voor loodsen om oa voor deze categorie aanvullende maatregelen zelfs mogelijks verzekering tegen inkomenverlies af te spreken. Iedere Vlaming gelijk, maar de sterkste beroepsklasse wat meer gelijker...

 

Op 5 juli diende de ACOD een actieaanzegging in tegen de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaamse overheidspersoneel en beslist door de Vlaamse regering op 29 juni. Ook de manier waarop minister Homans het nieuws verspreidde in de pers alsook de publicatie van de wijzigingen op het internet vooraleer ze aan de vakorganisaties werden bezorgd is hautain maar volledig volgens de stijl van de minister van Ambtenarenzaken. Het gaat vooral over besparingsmaatregelen die namelijk alle personeelsleden in het loonzakje zullen treffen.

 

1)Statutaire personeelsleden zullen na 30 ziektedagen op 65% van hun loon vallen waar dit nu 100% is. Dit zal ook alweer een daling van het pensioenbedrag tot gevolg hebben.
2)Ook zal voor ieder personeelsleden de premies wegvallen na 30 kalenderdagen waar dit vroeger 35 werkdagen bedroeg.
3) Er is een uitbreiding van mogelijkheden om contractueel te werven, statutarisatie staat onder druk.
4)Beroepsmogelijkheid bij negatieve stage vervalt.

 

De ACOD heeft beslist om niet te wachten om over te gaan tot acties om ons als lammetjes naar de slachtbank van 24 september te laten voeren. Er werd de laatste 8 jaar reeds zwaar ingehakt op het personeelsbestand (-10%), iedereen moet langer werken en daar bovenop voor een lager pensioen.
We moeten vaststellen dat ook bij onze federale collega's wordt ingehakt op de ziekteverlofregeling. Ook hun pensioenen werden zwaar aangepakt. Het dossier zware beroepen lijkt een stille dood te sterven voor iedereen.
Minister Homans schreef in haar beleidsverklaring dat het haar intentie was om contractuele en werkstellig meer naar mekaar te laten groeien. Er staat echter niet in dat dit zou gebeuren door statutairen te beroven en een deeltje aan contractuelen te geven, om die op hun beurt eveneens te bedotten.


Maandag 30 juli starten we met een eerste verwittigingsstaking op de sluis van Menen. Dit is het startschot van een hele reeks acties en stakingen die zich niet alleen zal beperken tot bruggen en sluizen en waarbij we garanderen dat de strijd zal worden opgevoerd en dit tot de (rechtse) regering tot bezinning komt en deze dwaze maatregelen intrekt.

 

Bovendien zijn er daar bovenop problemen met het fusieagentschap De Vlaamse Waterweg waar de 12 urenshift ter discussie staan.

 

Terwijl de Vlaamse regeringsleden genieten van hun verlof na een nieuwe poging te hebben gelanceerd om het personeel nogmaals te onderwaarderen zullen we ons organiseren en hun respect afdwingen.

 

Het is genoeg geweest!

Zondag 22 juli organiseerde No TAP België een actie tegen de realisatie van een nieuwe gaspijplijn. Climaxi ondersteunde de actie en werkt momenteel aan een brochure over gas en de rol van Fluxys.

Lees meer...

Het project 'The Empty Shop' van Curieus bracht al meer dan 70 000 euro op. In totaal 18 Empty Shops zorgen voor een massale opbrengst voor goede doelen.

Lees meer...

Behoorlijk paranoïde lijkt hij tegenwoordig, Elon Musk, één van 's werelds bekendste 'durfkapitalisten'. Zijn bedrijf Tesla 'verbrandt cash' aan een nooit geziene snelheid maar de investeerders – sluwe Saoedi's inclusief - blijven hem centen toestoppen in de hoop dat hij ze vroeg of laat zal omzetten in puur goud.

Lees meer...

Persbericht Pax Christi Vlaanderen 29/8/18. Deze week vindt in Genève diplomatiek topoverleg plaats over "killer robots", volledig autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden.

Lees meer...

Ahead of the European Council meeting on 4 September, EPSU's latest briefing here warns against further attempts to outsource asylum processing to third countries, most likely Northern Africa.

Lees meer...

Het federaal bureau van het ABVV maakte vandaag een analyse van het recente zomerakkoord van de regering-Michel.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant