caravane-des-femmes-visuel-site-web-1264-768x349

                                 Meer info...

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Commenting on the EU's guidelines for negotiating the Brexit transition arrangements*, adopted today by the General Affairs Council, ETUC Confederal Secretary Esther Lynch said

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag werden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) het eens over drie belangrijke aanpassingen aan de stelsels voor thematische verloven en tijdkrediet. Dit in uitvoering van de afspraken rond welvaartsvastheid in het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018.

Lees meer...

Delen van artikels

De SAR WGG werkte een nieuwe gezondheidsdoelstelling uit als basis voor een structureel beleid om deze ongelijkheid aan te pakken. Concreet wil de raad dat Vlaanderen tegen 2030 de actuele verschillen in levensverwachting in goede gezondheid en in welbevinden tussen personen naargelang hun positie op de sociale ladder met 25% vermindert.

Lees meer...

Delen van artikels

Zondagsatleet of topsporter, verleg je grenzen en steun hiermee de Oxfam-projecten. Onder vrienden, familie of collega's, de uitdagingen die Oxfam voorstelt slepen je mee in een menselijk en buitengewoon solidair avontuur.

Lees meer...

Delen van artikels

Men vergeet het vaak: mensen in armoede zijn volwaardige burgers, met rechten en verantwoordelijkheden. Nochtans moeten ze zich vaak tevreden stellen met 'tweederangsrechten'. Een referentieadres[2] zal nooit een dak boven je hoofd vervangen.

Lees meer...

Delen van artikels

On l'oublie trop souvent : les personnes en situation de pauvreté sont des citoyens à part entière, avec des droits et des responsabilités. Pourtant, elles doivent souvent se contenter de « sous-droits ». Une adresse de référence ne remplacera jamais un toit.

Lees meer...

Delen van artikels

De ontwikkelingen van rond de jaarwisseling plaatsen het conflict tussen Israël en Palestina opnieuw hoog op de Europese en Belgische politieke agenda. Een actualiteitsnota van Broederlijk Delen gaat in op de actuele situatie in Jeruzalem, de Westoever en de Gazastrook.

Lees meer...

Delen van artikels

In een nieuwe reflectie formuleert Paul Lansu van Pax Christi International een antwoord op de vraag "Zullen we uiteindelijk een wereld 'kunnen' krijgen zonder oorlog?", nl. door "oorlog te verhinderen, te voorkomen, onmogelijk te maken".

Lees meer...

Delen van artikels

Een samenleving verander je van onderuit. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting voer je samen met de mensen over wie het gaat, niet voor maar met mensen in armoede. Dat maakt de documentaire van Changez, een videoplatform van Mo en Hart Boven Hard, op een heel tastbare manier duidelijk.

Lees meer...

Delen van artikels

Naar aanleiding van het rapport van het departement Onderwijs en Vorming over het ondersteuningsmodel, wil het Netwerk tegen Armoede een bezorgdheid onder de aandacht brengen die de laatste maanden is gegroeid vanuit ons beleidswerk met mensen in armoede rond 'zorg' in het onderwijs.

Lees meer...