Zin TV

                                Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

An alliance of committed networks and campaign groups around the world are joining to collectively help organise advocacy activities in support of developing a binding international instrument to address human rights abuses committed by transnational corporations and other business enterprises.

Lees meer...

Delen van artikels

Trade union leaders from across Europe meeting in Brussels today reaffirmed their commitment to quality jobs for all working people – and agreed that creating quality jobs should be a top priority for European economic policy.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 14 December 2017 (ITUC OnLine): The ITUC has condemned the use of violence by state forces in Honduras against its own citizens in the aftermath of the presidential elections. The Central American country went to the polls on 24 November amid a string of controversies and complaints of electoral fraud.

Lees meer...

Delen van artikels

De regering beslechte de aanslepende discussies over het 'historische zomerakkoord'. Ook de afronding cash for cars ('mobiliteitsvergoeding') werd meegezogen. Het Nationaal bestuur van het ACV besprak dit vandaag en stelde vast dat de recente beslissingen niet van die aard zijn om de oorspronkelijk kritiek van het ACV op het zomerakkoord uit te wissen.

Lees meer...

Delen van artikels

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens reageert verheugd op de moedige stellingname van Willy Claes en Yves Leterme tegen kernwapens. De Coalitie, de Belgische tak van Nobelprijswinnaar ICAN, roept de regering op om eindelijk werk te maken van een kernwapenvrij België en om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 10 december 2017 werd de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan de International Campaign against Nuclear Weapons (ICAN). De belgische organisaties die ijveren voor kernontwapening maken deel uit van dit netwerk en delen in de eer.

Lees meer...

Delen van artikels

2017 marque les 50 ans de l'occupation israélienne de la Cisjordanie, y compris Jérusalem‐Est, de Gaza et du Golan syrien. 50 ans qu'Israël ignore les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui exigent d'Israël qu'il se retire de ces territoires. 50 ans qu'Israël pratique la politique du fait accompli en annexant des territoires,

Lees meer...

Delen van artikels

Op maandag 4 december stapten ongeveer 8.000 vakbondsmilitanten van ABVV en ACV door Antwerpen om rechtvaardige belastingen te eisen.

Lees meer...

Delen van artikels

The right to join a trade union and the right to collective bargaining are basic, human rights recognised by the UN International Labour Organisation.

Lees meer...

Delen van artikels

Afgelopen dinsdag kondigde minister Kris Peeters in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer aan dat hij de halvering van de Inkomensgarantie Uitkering (IGU) die gepland was voor januari 2018 niet langer doorvoert. Tal van vrouwenorganisaties hebben zich verzet tegen deze maatregel.

Lees meer...