Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Il faut qu'on parle. Et pour une fois, pas du dernier tweet ni du scandale du jour. Mais de ceci : sous ce flot d'actualités, sur quel socle repose notre vivre ensemble ?

Lees meer...

De minister van Pensioenen vroeg vandaag advies over het verlagen van de solidariteitsbijdrage en het deeltijds pensioen aan het Beheerscomité van de Federale Overheidsdienst Pensioenen. De solidariteitsbijdrage: bezuinigen op de laagste pensioenen om de grootste te verhogen

Lees meer...

Burgerbeweging Hart boven Hard en vijftig Vlaamse middenveld-organisaties pleiten ervoor dat elke politieke beslissing voortaan getoetst wordt aan Artikel 23 van de Belgische grondwet. Dat stelt dat 'ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden'. Hun oproep vormt de start van een gezamenlijke Artikel 23-campagne richting de verkiezingen van 26 mei.

Lees meer...

The ETUC recently handed over to MEPs an Appeal for 'More Democracy at Work' signed by over 900 prominent individuals including Thomas Piketty, former Prime Ministers Enrico Letta and Poul Nyrup Rasmussen, Dany Cohn-Bendit, and many MEPs, academics and trade union leaders.

Lees meer...

La plateforme « Pas d'avions de chasse » est indignée d'apprendre que le gouvernement aurait pris la décision d'acheter 34 avions de combat F35, malgré les innombrables indications d'une procédure biaisée, opaque et caractérisée par le rejet systématique du dialogue.

Lees meer...

Today, the Secretary Generals of the European Social Partners in the Electricity Sector, industriAll Europe, EPSU and Eurelectric signed two landmark documents to reiterate their commitment to the development of skills and qualifications, and pledged to promote apprenticeship in the electricity sector.

Lees meer...

Begin oktober werd het nieuwe Vlaamse huurdecreet besproken en gestemd in de commissie wonen van het Vlaams Parlement. Doorn in het oog in die nieuwe huurwet is de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden.

Lees meer...

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, stond dit jaar in het teken van lokaal sociaal beleid, niet toevallig na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Betaalbaar wonen, rechtentoekenning en toegankelijke gezondheidszorg zijn domeinen waar lokale besturen grote stappen vooruit kunnen zetten voor mensen in armoede.

Lees meer...

Onlangs werd Prof. dr. Marleen Temmerman aan de Gentse Universiteit uitgebreid gehuldigd naar aanleiding van haar emeritaat. Haar strijd gaat verder en blijft broodnodig: elke dag sterven 800 vrouwen door zwangerschap of bevalling, 30 miljoen meisje lopen het risico op genitale verminking in het komende decennium, zwangerschap is de voornaamste reden waarom meisjes hun schoolopleiding stoppen.

Lees meer...

In een nieuwe paper roepen 18 Palestijnse en Europese organisaties, waaronder 11.11.11, de Europese Unie op om te ijveren voor de onmiddellijke publicatie van een VN-database van bedrijven actief in de Israëlische nederzettingen.

Lees meer...