dplbdljfigcnifbc

semainedessentiers2017

                                 Meer info...

20171021 Affiche

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Femenisme

                                Meer Info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op 11 maart 2015 verzamelen de militanten van het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront op het Muntplein in Brussel om te laten horen dat ze de maatregelen van de regering niet smaken. De regering maakt asociale keuzes en neemt onrechtvaardige beslissingen. Kom ook naar Brussel en laat je stem horen!

Lees meer...

Delen van artikels

Het ABVV verwerpt de wijzigingen die de regering aanbracht aan het compromis aangaande de beschikbaarheid van oudere werklozen en swt'ers en dit om twee fundamentele punten.

Ten eerste is het compromis dat binnen de Groep van 10 werd opgesteld een waardevol en toekomstgericht compromis, met respect voor de kwaliteit van de tewerkstelling, voor de oudere werknemers en voor jongeren. De ministerraad heeft beslist het sociaal overleg naast zich neer te leggen. Het ABVV kan zich niet van de indruk ontdoen dat bepaalde krachten binnen de ministerraad hun politieke ideologie wensen door te drukken op kap van de werknemers en de vakbonden.

Ten tweede bevat dit voorstel van de regering - in tegenstelling tot wat wordt beweerd - niet louter en alleen enkele 'semantische' aanpassing. De notie aangepaste beschikbaarheid is nu een lege doos, maar is voor de werknemers een doos van Pandora. Dat de gewesten een invulling moeten doen van de notie aangepaste beschikbaarheid houdt ook in dat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op een andere manier wordt omgegaan met werknemers.

Dit is nefast voor de samenleving en de solidariteit tussen de werknemers.

Ten laatste verwacht de regering van de vakbonden sociale vrede. Het miskennen van het sociaal overleg op kap van de werknemers is geen goede zet van de regering in die richting.

Het ABVV houdt zich aan het gemeenschappelijk actieplan en zijn doelstellingen en heeft een eerstvolgende afspraak op 11 maart om 11u op het Muntplein te Brussel.

Delen van artikels

Malgré les pressions dont il a fait l’objet, le Bourgmestre de Huy, M. Housiaux a autorisé la manifestation antinucléaire du dimanche 15 mars prochain, date de commémoration de la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011. La manifestation démarrera à 14 heures de l’Avenue Delchambre pour prendre fin au rond-point de l’Avenue de l’Industrie.

Lees meer...

Delen van artikels

Vandaag waren een 500-tal vrouwen en enkele sympatiserende mannen aanwezig op de activiteiten die in Brussel georganiseerd werden ter gelegenheid van de Wereldvrouwenmars. Er was een picnic op het Europaplein (voor het Centraal Station in Brussel) en een betoging.

Lees meer...

Delen van artikels

Avec un mépris flagrant pour la démocratie, la Commission européenne a balayé du revers de la main les réponses critiques de milliers d'Européens à la consultation publique sur les droits accordés aux investisseurs dans la proposition d'accord commercial entre l'Union Européenne (UE) et les États-Unis (TTIP ou TAFTA). Le Corporate Europe Observatory (CEO) a passé en revue les objections les plus notables – qui proviennent y compris d'entreprises et de gouvernements.

Lees meer...

Delen van artikels

Tout Autre Chose est un mouvement citoyen qui refuse le discours de nos gouvernants affirmant qu’il n’y a pas d’alternative à l’austérité. Avec Hart boven Hard en Flandre, nous voulons susciter le débat démocratique en Belgique francophone pour déconstruire le discours dominant et faire converger l’énorme potentiel d’imagination et d’action citoyenne en faveur de tout autres horizons.

Lees meer...

Delen van artikels

Une avancée significative vient d’être réalisée à l’Organisation internationale du travail, après deux années durant lesquelles le groupe des employeurs de l’OIT a paralysé le système de contrôle mondial des Nations Unies, dans l’intention de faire disparaître plusieurs décennies de jurisprudence de l’OIT en faveur du droit de grève.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 20 februari jongstleden verwierp het Hof van Cassatie het beroep van Uplace en minister Schauvliege tegen de uitspraak van de Raad van State over partijdigheid bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag van Uplace. Hiermee is de vernietiging van de milieuvergunning definitief. Bond Beter Leefmilieu was, samen met BRAL, Greenpeace, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Vilvoorde en Leuven, tussenkomende partij bij Cassatie. 

Lees meer...

Delen van artikels

De scheuren in de reactorwand van Doel 3 en Tihange 2 zijn tot 9 cm groot. Deze metingen zijn veel groter dan aangenomen werd, zelfs door de antinucleaire beweging.

Lees meer...

Delen van artikels

Ter gelegenheid van deze dag gaven de Belgische en Internationale Vakbonden een verklaring en voerden zij een symbolische actie op het Brusselse Vrijheidsplein.

Lees meer...