KOP GFD 31ste                                Meer info...

ManifpostConfAfficheA3NL

ManifpostConfAfficheA3

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Une crise, qu’elle soit économique, politique, sanitaire, est toujours l’occasion d’une confrontation des récits. En fonction d’où nous parlons, de ce que nous représentons, de notre situation sociale, nous ressentons et racontons différemment les causes, le déroulement ou les conséquences de la pandémie liés au Coronavirus.

Lees meer...

La pandémie du Covid-19 souligne le besoin urgent d’un nouveau paradigme de développement urbain, respectueux des mesures de distanciation physique, répondant aux nombreux besoins de la population actuelle de nos quartiers,...

Lees meer...

La pandémie actuelle est souvent comparée, à tort, à la grippe espagnole survenue il y a 100 ans. Elle avait coûté la vie à plus de 5 millions de personnes. Les conditions après la Première Guerre mondiale étaient tout autres. Je ne tombe pas dans le piège cynique de comparer le nombre de morts car tout mort fut un être humain avant de devenir une statistique.

Lees meer...

Climate change and the deteriorating capacity of our planet to sustain life cannot be ignored, and pandemics represent a threat to our health and economies — a threat that is now too big to ignore.

Lees meer...

Een historisch moment: voor het eerst vindt de Belg gezondheid het grootste probleem in de samenleving. Dan kon moeilijk anders: ons hele leven, de economie, transport, onderwijs, ontspanning,…alle domeinen worden vandaag bepaald door regels met als doel een antwoord te bieden op de Covid19 pandemie.

Lees meer...

Dat de impact van de Covid-19 pandemie wereldwijd heel ongelijk is, behoeft geen betoog. De beperkte capaciteit van vele staten om deze crisis het hoofd te bieden en de al lamentabele toestand van de gezondheidszorg zorgt voor het nodige lijden.

Lees meer...

Jamais dans l’histoire contemporaine, en dehors des périodes d’occupation, nos pays prétendument démocratiques n’ont vécu une telle restriction des libertés fondamentales et un tel bouleversement des bases même de notre société. Tout cela à cause d’un virus dont la nuisance était prévisible depuis plusieurs semaines.

Lees meer...

Een toekomstig COVID-19-vaccin moet voor iedereen beschikbaar zijn. Het mag geen alleenrecht worden voor machtige staten of louter de winsten dienen van de farma-industrie.

Lees meer...

In de debatten die gevoerd worden over de aanpak van de coronacrisis en hoe we ons een postcorona tijdperk moeten voorstellen, werden de vakbonden amper gehoord. Beweging.strijdbaar vroeg Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris, naar de visie van ACV Puls.

Lees meer...

Vorige week deed het Duits Grondwettelijk Hof waar velen voor vreesden: het oordeelde dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet voldoende heeft beargumenteerd waarom ze in maart 2015 begonnen is met het massaal opkopen van staatsobligaties en andere financiële activa en betwiste daarom de wettelijkheid van dit aankoopprogramma.

Lees meer...