WU ABC BOEK VOOR scaled                                  Meer info...

Investeer

Gaston 1                                    Plus d'info

TPNW 50 nonukes.be NL

TIAN 50 nonukes.be FR

hands off assange banner 130x80 justice4assangeWEB

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Het applaus dat overal rond 20u weerklonk, zou zelfs Florence Nightingale doen blozen. Deze Britse bood vrijwillig haar zorgende diensten aan tijdens de Krimoorlog (mid-19de eeuw) en legde zo de basis voor de moderne verpleegkunde.

Lees meer...

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Dit jaar weerklonk het dan wel niet uit volle borst op 1 mei, maar de gedachte is springlevend. Sla er de titels van de artikels in de laatste twee nummers van SamPol maar op na. Een nieuwe lente! Een nieuwe wereldorde! Een nieuwe architectuur! Een nieuw pact!

Lees meer...

Qui seront les sacrifiés par les gouvernements à la prochaine pandémie ? Les handicapés, les immigrants, les personnes sans domicile fixe (SDF) ? Symboliquement, Monsieur Henri Kichka, le dernier survivant belge d’Auschwitz est mort du Covid 19 le 25 avril 2020, comme un ultime signal de son travail inlassable de mémoire et un dernier lancement d’alerte face à la montée de l’antihumanisme.

Lees meer...

Eind vorig jaar lanceerde de Europese Commissie haar Green Deal. In vergelijking met het flauwe ecologisch beleid onder de vorige voorzitter, Jean-Claude Juncker, is dit plan meer dan twee stappen vooruit in de goede richting.

Lees meer...

Zijn de hoogdagen van het neoliberalisme nu definitief voorbij? Al voor de coronacrisis waren er heel wat kritische stemmen, ook in de mainstream media en bij de establishment economen, die kanttekeningen begonnen te maken bij het blinde geloof in de vrije marktwerking en het dogma dat de overheid zich uit zoveel mogelijk deelgebieden van het sociaaleconomisch leven moet terugtrekken.

Lees meer...

Met veel genoegen en instemming las ik het wijze standpunt van LEF getiteld ‘Beter na Corona !?’Maar er zijn wel enkele punten waar vraagtekens bij gesteld kunnen worden. Zo bijvoorbeeld waar dit te lezen valt: “Het vluchtelingen- en migratiebeleid moet menselijker.

Lees meer...

« Distanciation sociale » ! Quelle abominable expression devenue le mot d’ordre dès le déclenchement de la pandémie COVID-19 ! Ce mot d’ordre, même s’il est indispensable, infantilise les citoyennes et les citoyens. Il leur donne deux instructions.

Lees meer...

Une opinion de Philippe Lamberts, Co-président du Groupe des Verts/ALE au Parlement européen et d'Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’Homme.

Lees meer...

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht « corona » is verlengd tot en met 31 augustus 2020. Dit werd afgesproken tussen de federale en interprofessionele sociale partners op 28 mei ll. De verlenging is een goede zaak, maar verbergt de tekortkomingen van het systeem.

Lees meer...

Bijna 300 actoren uit de maatschappelijke en socio-culturele wereld, ondersteund door academici, roepen de regering op om dringend werk te maken van een sociale exitstrategie met prioriteit voor de noden van kwetsbare groepen

Lees meer...