190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Men vergeet het vaak: mensen in armoede zijn volwaardige burgers, met rechten en verantwoordelijkheden. Nochtans moeten ze zich vaak tevreden stellen met 'tweederangsrechten'. Een referentieadres[2] zal nooit een dak boven je hoofd vervangen.

Lees meer...

On l'oublie trop souvent : les personnes en situation de pauvreté sont des citoyens à part entière, avec des droits et des responsabilités. Pourtant, elles doivent souvent se contenter de « sous-droits ». Une adresse de référence ne remplacera jamais un toit.

Lees meer...

De ontwikkelingen van rond de jaarwisseling plaatsen het conflict tussen Israël en Palestina opnieuw hoog op de Europese en Belgische politieke agenda. Een actualiteitsnota van Broederlijk Delen gaat in op de actuele situatie in Jeruzalem, de Westoever en de Gazastrook.

Lees meer...

In een nieuwe reflectie formuleert Paul Lansu van Pax Christi International een antwoord op de vraag "Zullen we uiteindelijk een wereld 'kunnen' krijgen zonder oorlog?", nl. door "oorlog te verhinderen, te voorkomen, onmogelijk te maken".

Lees meer...

Een samenleving verander je van onderuit. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting voer je samen met de mensen over wie het gaat, niet voor maar met mensen in armoede. Dat maakt de documentaire van Changez, een videoplatform van Mo en Hart Boven Hard, op een heel tastbare manier duidelijk.

Lees meer...

Naar aanleiding van het rapport van het departement Onderwijs en Vorming over het ondersteuningsmodel, wil het Netwerk tegen Armoede een bezorgdheid onder de aandacht brengen die de laatste maanden is gegroeid vanuit ons beleidswerk met mensen in armoede rond 'zorg' in het onderwijs.

Lees meer...

Deze week schoot het Netwerk tegen Armoede het nieuwe jaar op gang. Het belooft een druk, belangrijk jaar te worden met belangrijke veranderingen. 2018 wordt natuurlijk het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zullen de verenigingen waar armen het woord nemen in hun gemeente focussen op het lokaal sociaal beleid.

Lees meer...

Le Gouvernement bruxellois et la commune d'Anderlecht sont en passe de délivrer les dernières autorisations pour la réalisation d'une marina le long du canal.

Lees meer...

Jullie weten dat onze ambitie groot is. Het detentieconcept van De Huizen voorziet in de volledige vervanging van gevangenissen door detentiehuizen. De gevangenis zoals we die kennen is de vrucht van de industriële samenleving.

Lees meer...

Vous savez que notre ambition est grande. Le concept de détention des 'Maisons' prévoit le remplacement complet des prisons par des maisons de détention. La prison, telle que nous la connaissons, est le fruit de la société industrielle.

Lees meer...