18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Demain, le mardi 21 février, l'heure du réveil devrait sonner pour la taxe sur les transactions financières (TTF), aussi appelée Taxe Tobin. Une réunion doit rassembler les ministres des Finances des dix pays européens qui négocient l'introduction de la taxe, dont la Belgique représentée par le ministre Johan Van Overtveldt

Lees meer...

Delen van artikels

On 10 January this year, the European Commission adopted a communication on the future of EU legislation and policy on occupational safety and health (OSH). ETUI researchers have studied the text and have identified positive signs of a shift in policy in favour of workers, particularly with respect to exposure to chemical risks.

Lees meer...

Delen van artikels

Onze sociale zekerheid moet in het teken staan van de noden van de bevolking en niet in het teken van begrotingsdoelstellingen.

Lees meer...

Delen van artikels

Bond Beter Leefmilieu overhandigt 6.000 handtekeningen aan minister Schauvliege

6.000 mensen ondertekenden de petitie "Geen klimaatgeld voor ExxonMobil". Samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL) vragen de ondertekenaars aan de Vlaamse overheid om de klimaatsteun aan het oliebedrijf ExxonMobil definitief stop te zetten.

 

Lees meer...

Delen van artikels

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis.

Lees meer...

Delen van artikels

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis.

 

Op 21 februari ging de zoveelste vergadering over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT) door met de ministers van Financiën van tien EU-lidstaten die zich hiervoor engageerden. Met onder meer minister Van Overtveldt op de rem, slepen de onderhandelingen al jaren aan. Per dag vertraging lopen de landen tientallen miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis. Om dat verlies aan inkomsten zichtbaar te maken lanceren enkele ontwikkelingsorganisaties waaronder Oxfam en 11.11.11 vandaag een online teller. En die gaat als een trein: sinds de laatste gemiste deadline op 6 december had de taks naar schatting al 4 miljard euro kunnen opbrengen.

 

De Financiële Transactietaks, ook gekend als Tobintaks, is een kleine belasting op de handel in financiële producten - 0,1% voor aandelen en obligaties, 0,01% voor derivaten - om kortetermijnspeculatie te ontmoedigen en de financiële markten te stabiliseren. De Europese Commissie formuleerde al een voorstel voor zo'n taks in september 2011, gevolgd door een voorstel voor versterkte samenwerking in 2013. Intussen zijn we februari 2017 en is de groep van tien onderhandelende lidstaten - België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Slovenië en Slovakije - er nog steeds niet uit.

 

In tegendeel, vooruitgang wordt geblokkeerd door voortdurend uitstel en nieuwe bezwaren of eisen. Terwijl de Belgische regering meermaals bevestigde dat ons land 'constructief' blijft onderhandelen in deze groep, stapelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt ondanks een expliciet engagement in het regeerakkoord de vertragende en uithollende manoeuvers op. Nadat aan eerdere Belgische bekommernissen zoals de impact op de staatsschuld werd tegemoet gekomen, eiste België recent besprekingen over vrijstellingen voor de pensioenfondsen, de verzekeringssector en de reële economie, en weigerde ons land om de vorige geplande vergadering (in januari) te laten doorgaan.

 

En dat kost geld...


Er is een kostprijs verbonden aan deze politieke onwil. Elke dag dat de invoering van de financiële transactietaks uitgesteld wordt, loopt de groep tientallen miljoenen euro's mis. Volgens een schatting van de Europese Commissie zou de invoering van de taks jaarlijks 22 miljard euro opleveren. Dat is 60 miljoen per dag, 2,5 miljoen per uur en 40.000 per minuut. Sinds de laatste gemiste deadline in december 2016 liepen de tien landen dus mogelijk al 4 miljard euro mis.

 

Dit geld is dringend nodig om internationale engagementen waar te maken en te investeren in ondermeer armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en de strijd tegen klimaatverandering. Met de opbrengst van één dag FTT (60 miljoen euro) kan men bijvoorbeeld gezondheidszorg voor 10.000 personen betalen, 11.500 kinderen in lage inkomenslanden gedurende 13 jaar onderwijs bieden of 6.500 huishoudens in Sub-Sahara Afrika van zonne-energie voorzien.

 

Daarom lanceren verschillende ontwikkelingsorganisaties, waaronder 11.11.11 en Oxfam, vandaag een teller die expliciet duidelijk maakt hoe snel die verliezen oplopen. Op de sites van beide organisaties zal de teller een prominente plaats krijgen en blijven doorlopen. Tot er effectief een akkoord uit de bus komt.

 

Bron: http://www.11.be/artikels/item/tobintaks-al-4-miljard-gemist-door-belgisch-vertragingswerk

Delen van artikels

De klok tikt...

Sinds 2013 onderhandelen de overheden van 10 Europese landen over de invoering van een Financiële Transactietaks (FTT). De FTT is een kleine belasting op de handel in financiële producten om speculatie te ontmoedigen en de financiële markten te stabiliseren.

Lees meer...

Delen van artikels

Op dinsdag 21 februari projecteren actievoerders laserbeelden op enkele gebouwen in Antwerpen. Daarmee willen ze hun eisen kracht bijzetten om de kernreactoren van Doel te sluiten, en de tewerkstelling van de 65.000 werknemers in de haven te garanderen, inbegrepen die van Doel.

Lees meer...

Delen van artikels

Een dure privégevangenis, terwijl een andere gewoon leeg staat

Half november 2016 heeft de Minister van Justitie beslist om in de gevangenis te Beveren een optie te lichten die toestaat 40 extra gedetineerden op te sluiten in een gevangenis die door een private partner uitgebaat wordt.

Lees meer...

Delen van artikels

Hoewel de Japanse regering de bevolking van Iitate, op meer dan 35 km van Fukushima, wil terugsturen, toont een nieuw Greenpeace-rapport aan dat de stralingsniveaus er nog steeds veel te hoog zijn.

Lees meer...