2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

La CSI a salué la publication par l’ONU d’un important nouveau rapport sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et appelé les gouvernements à agir sur la base de ses conclusions. Le document rédigé par le Rapporteur spécial des Nations Unies, l’éminent avocat kenyan Maina Kiai, sera présenté à l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le 20 octobre.

Lees meer...

Delen van artikels

Zoals elk jaar organiseert het ABVV de week van de rechten van de uitzendkracht. Dit jaar richten we ons tot de vakbondsafgevaardigden van bedrijven die vaak gebruik maken van interim. Het ABVV wil zijn afgevaardigden alle middelen aanreiken om de rechten van uitzendkrachten te verdedigen. 

Lees meer...

Delen van artikels

ACOD Spoor boog zich op 17 oktober over alle recent door de regering afgekondigde begrotingsmaatregelen. We betreuren dat deze maatregelen - alweer - alle werknemers treffen, via beslissingen over de gezondheidszorg, de pensioenen, de werklozen, flexibiliteit in het werk of loonmatiging. Uiteraard had ACOD Spoor ook speciale aandacht voor de verdere plannen van de regering om het pensioenstelsel van het rijdend personeel van de NMBS verder de hervormen.

Lees meer...

Delen van artikels

Artsen, verpleegkundigen, apothekers en paramedici roepen Belgische regering op om verbod op kernwapens te steunen.

Lees meer...

Delen van artikels

101 professors of law from 24 European countires have signed a joint statement asking European decision makers to exclude controversial legal instruments from TTIP and CETA. Their top concern is the provision of special privileges for foreign investors (ICS/ISDS).

Lees meer...

Delen van artikels

ETUC joins over 40 trade unions and civil society organisations in calling for improved protection for workers who blow the whistle on wrongdoing (See statement below).

Lees meer...

Delen van artikels

Avec un resserrement du blocus israélien de la bande de Gaza restreignant la vie au quotidien pendant que les frappes aériennes s’intensifient ainsi qu’une répression contre l’humanitaire, ses habitants s’inquiètent de ce que l’avenir leur réserve.

Lees meer...

Delen van artikels

Een nieuwe studie uitgevoerd door Climact, het Federaal Planbureau en Oxford Economics in opdracht van de Federale Overheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu) stelt vast dat België omvormen tot een koolstofarme samenleving meer economische groei oplevert: 46% minder uitstoot tegen 2030 zorgt voor 2% groei bovenop het referentiescenario.

Lees meer...

Delen van artikels

Le projet de mégaprison de Bruxelles-Haren est à la croisée des chemins. Dans les semaines à venir :

Lees meer...

Delen van artikels

Het lunchdebat georganiseerd door Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) werd voorgezeten door Magda Aelvoet (FRDO) en het middenveld werd vertegenwoordigd door Vanessa Biel (Verbond Van de Vlaamse ondernemingen, VBO/FEB), Rob Buurman (Bond Beter Leefmilieu, BBL), Thiébart Weber (European Trade Union Federation, ETUC) en Pieter-Jan De Koning (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties).

Lees meer...