190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Klotejobs de schaduwzijde van de flexibiliteit

affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

De hele ACOD – alle sectoren en gewesten – steunen de acties van het stakend personeel in de Belgische gevangenissen. Sinds jaren zijn er aanslepende problemen met personeelstekorten die maar niet opgelost raken. Nu komt daar nog eens een aanval op hun statuut én hun stakingsrecht bovenop.

Lees meer...

Tijdens deze gespreksavond op 7 juni j.l., ging het in de eerste plaats over de impact van het beleid op de factoren die een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid. Deskundigen bespraken de impact van het leefmilieu, het werk en de ongelijkheid. Daarnaast werd de gevolgen voor de patiënten van het geneesmiddelenbeleid en van het beleid inzake de eerstelijnsgezondheidszorg toegelicht. Tenslotte werd dit beleid gesitueerd in het kader van de afbraak van de solidariteit, als fundamenteel kenmerk van het neoliberalisme. Marie Jeanne Vanmol schreef een uitvoerig verslag van deze boeiende avond.

Lees meer...

Op dinsdag 19 juni 2018 was Beatrice Fihn, directrice van ICAN, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons of de Internationale ampagne voor de afschaffing van kernwapens, te gast in de kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen, om de parlementsleden te vragen een voorliggende resolutie te stemmen. Die resolutie roept de Belgische regering op om het Kernwapenverbodsverdrag (Treaty to Prohibit Nuclear Weapons of TPNW) te tekenen en ratificeren.

Lees meer...

Het aantal jobs neemt de jongste jaren toe in België, hoewel de jobgroei bij de laagste blijft in Europa. Ook de werkloosheidscijfers breken laagterecords. Men zou verwachten dat ook de armoedecijfers dan een duik nemen, maar niets is minder waar.

Lees meer...

Het Netwerk tegen Armoede plaatst vraagtekens bij het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie', dat een kader biedt om vakantie en vrijetijdsaanbod toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, waaronder mensen in armoede. Het decreet verbreedt de doelgroep naar andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking.

Lees meer...

Persbericht Platform Recht voor Iedereen. Brussel, 22 juni 2018. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2018 dat de forfaitaire bijdrage in de juridische tweedelijnsbijstand ongrondwettelijk verklaart is een belangrijke overwinning voor de dertigtal verenigingen die in beroep gingen tegen deze hervorming. Toch blijft ook na dit arrest het recht op toegang tot de rechter voor veel mensen uiterst precair.

Lees meer...

Brussels, 25 June 2018 (ITUC OnLine): The Tunisian government should fight tax evasion, illicit financial flows and labour exploitation instead of raising interest rates and following other IMF policies that crush consumers, workers and local businesses alike, according to the ITUC.

Lees meer...

ACV Voeding en Diensten voerde een onderzoek naar de zwaarte en gezondheidsrisico’s van het schoonmaakberoep, naar aanleiding van de Dag van de Schoonmaak. 74% van de respondenten geeft aan fysieke of psychische klachten te ondervinden ten gevolge van het werk. Schoonmakers blijken ook blootgesteld te worden aan bijzondere risico’s. Voor ACV Voeding en Diensten is het duidelijk: schoonmaken is een zwaar beroep.

Lees meer...

The European Trade Union Confederation (ETUC) welcomes the progress made by EU Employment Ministers today towards adopting the 'Work Life Balance' and the 'Transparent and Predictable Working Conditions' Directives.

Lees meer...


11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe was vorige week te gast in Terzake. Hij sprak er in naam van 11.11.11 en de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant