GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat (RBDH) a mis à jour sa plateforme web Habitools.be, l'inventaire des outils d'éducation au logement qui s'adresse aux assistants sociaux, animateurs et qui permet de sensibiliser les Bruxellois à accéder et conserver un logement décent et de l'occuper de manière saine et durable.

Lees meer...

Une menace imminente d'expulsion pèse sur La Voix Des Sans Papiers Bruxelles qui occupe depuis le 21 octobre l'ancien bâtiment Martini au 108, rue Vandenboogaerde à Molenbeek, vide depuis 2014.

Lees meer...

Il y a deux semaines, nous apprenions par voie de presse que les promoteurs de Neo disposaient désormais de tous les certificats : le certificat d’environnement (contre lequel riverains et associations sont en recours) et le certificat d’urbanisme délivré mi-novembre (les permis doivent encore être délivrés).

Lees meer...

Persbericht Vredesactie 6 december 2018. Vandaag voerden vredesactivisten actie aan een wapenlobbyevenement in Brussel. Daar verzamelen opnieuw politici en wapenlobbyisten om het te hebben over het Europees defensiebeleid.

Lees meer...

Het was het kabinet van N-VA-minister Homans dat de Belgische stem tegen meer energiebesparing in Europa doorduwde bij de andere gewesten tijdens het voorafgaande overleg. Zo blijkt uit verschillende bronnen.

Lees meer...

In Cuba komen de raadplegingen over het nieuwe ontwerp van Grondwet in hun eindfase. Op 15 november is de discussieperiode afgesloten, de Nationale Vergadering zal dan de eindtekst opmaken, die vervolgens in februari 2019 aan de bevolking per referendum wordt voorgelegd.

Lees meer...

De verscherping van het Amerikaanse embargo, de terugkeer van Cuba vijandige regeringen in Latijns-Amerika, maar ook de endogene zorgwekkende economische en sociale toestand zetten Cuba aan tot een nieuw internationaal diplomatiek offensief.

Lees meer...

Woensdag 5 december 2018 — WWF-Belgium zet zich in voor de 'Beyond Chocolate'-samenwerking met de chocoladesector, de overheid, wetenschappers en het maatschappelijk middenveld voor duurzame Belgische chocolade met respect voor mens en natuur.

Lees meer...

Le procureur-général de Slovaquie vient d'ordonner la libération des 12 militants de Greenpeace emprisonnés depuis mercredi dernier. Ces 12 militants, dont trois Belges, avaient mené une action pacifique au cours de laquelle ils avaient déroulé une bannière sur une centrale au charbon en Slovaquie.

Lees meer...

Voor leerlingen in meer dan 250 Vlaamse en Brusselse scholen begon de schooldag anders dan anders vandaag. Zij moesten een hindernis overwinnen om binnen te raken op school. Met deze actie vraagt Samen Tegen Armoede aandacht voor de hindernissen die kinderen in armoede meemaken in hun schoolloopbaan.

Lees meer...