gezondheidszorg klein                                 Meer info

001 15 Austerite invitation                                   Info...

HbH2019 SamenStijd Flyer 004print1                                 meer info...

Kerstmarkt 2019                                Meer info

IMG 20191108 WA0006                                Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Une étude de Transport & Mobility Leuven chiffre l’impact d’un transfert des soutiens publics en matière de mobilité. Il est possible de mieux aligner notre mobilité avec le défi climatique d’ici 2030, à condition que l'argent public soit investi dans les transports en commun et le vélo plutôt que dans la voiture.

Lees meer...

Studie Transport & Mobility Leuven becijfert impact van verschuiving publieke middelen in mobiliteit. We kunnen tegen 2030 onze mobiliteit meer in lijn brengen met de klimaatuitdaging, op voorwaarde dat er overheidsgeld wegvloeit van de auto naar alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Lees meer...

Belfius is een van de vier belangrijkste banken in België. In een sector die wordt gedomineerd door buitenlandse banken is ze een vreemde eend in de bijt: ze is in handen van de overheid en is de voornaamste financier van de publieke sector in het land.

Lees meer...

Mesdames, Messieurs, Membres d’associations, institutions, organisations, Travailleur.euse.s des institutions publiques, dans le privé, dans le monde des associations, Jeunes, Etudiant.e.s, Pensionné.e.s, Citoyen.ne.s, électeurs et électrices,

Lees meer...

In oktober 2018 lanceerde Meer Democratie een kandidatenbevraging, naar aanleiding van de lokale verkiezingen. 5.435 gemeenteraadskandidaten legden toen een engagementsverklaring af. Uiteindelijk werden 37 als schepen verkozen.

Lees meer...

Op 29 maart j.l. werd een hele dag in de lokalen van ACV-CSC te Brussel vergaderd op initiatief van het platform Belfiusisvanons.be, dat opkomt voor de uitbouw van Belfius als openbare diens en tegen elke vorm van privatisering.

Lees meer...

Op 26 mei zijn het Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen, een ideaal moment om onze mensenrechten centraal te stellen. De Liga voor Mensenrechten ontwikkelde vier initiatieven vanuit de overtuiging dat mensenrechten het fundamentele uitgangspunt moeten zijn van elke (beleids)beslissing.

Lees meer...

Een garantie voor een betere levensstandaard. Een vuist tegen klimaatverandering. Een pantser voor onze sociale rechten. We staan voor een pak uitdagingen. De oplossing?

Lees meer...

Dinsdag 2 april 2019 — WWF België lanceert een onuitgegeven programma om de tijger terug te brengen naar de uitgestrekte bossen van Noordoost Cambodia. Daarom doet WWF een oproep naar donateurs om zijn tijgerprogramma te steunen en de wilde tijger in Azië weer een kans te geven.

Lees meer...

Benoit Piedboeuf est tête la liste MR pour la Chambre, dans l'arrondissement Luxembourg. Il est membre du parti qui a déposé la liste.

Lees meer...

logoDWM
          BLOG - Artikelen

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

StopBlokkage

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info