20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

white sheet action 2020                              More...

De schuld van de staat is nu 16.900 miljard dollar en op 17 oktober ten laatste wil de regering een akkoord in kamer en senaat om nog meer dollarbiljetten te drukken, dus om het schuldplafond omhoog te trekken. Zo niet kan de regering geen betalingen meer doen en is de hele USA-staat in faling en niet alleen grote steden zoals nu al het geval is.

Lees meer...

Le pacifisme est la doctrine de ceux qui croient à la possibilité d’une paix universelle et qui s’efforcent d’en préparer l’avènement. Pax Christi est une organisation qui s’est toujours revendiquée de cette doctrine. L’actualité récente, notamment syrienne, met notre conception du pacifisme à l’épreuve.

Lees meer...

(Ludo De Brabander - 25 september 2013)

Het is een publiek geheim dat minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) een voorkeur heeft voor de JSF als opvolger van de verouderde F-16-vliegtuigen. Waar hij het budget daarvoor hoopt te vinden op een moment dat de Belgische begroting onder Europese curatele staat, is een raadsel.

Lees meer...

La victoire « historique » de la chancelière Merkel, celle d’une personnalité qui incarne le nationalisme allemand de notre époque, est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui s’efforçaient de nous faire croire à la possibilité d’une autre Europe, plus sociale, plus solidaire, moins adepte de la « rigueur » budgétaire et plus soucieuse de justice sociale et de redressement économique. Elle marque le triomphe de l’égoïsme national allemand sur la solidarité européenne. Seule fiche de consolation: la déconfiture du parti libéral, qui ne passe pas la barre de la représentation au Bundestag.

Lees meer...

(Guido Deckers - 25 september 2013)

Concurrentie zou voor meer welvaart zorgen. Dat is tenminste wat de regering en de werkgeversorganisaties ons al zeer lang voorhouden. Bij gebrek aan een alternatieve filosofie, worden werknemers gedwongen deze logica te volgen.

Lees meer...

(Frederic Vanhauwaert - 14 september 2013)

Het Netwerk tegen Armoede zet de zaken op scherp in aanloop naar de nieuwe Vlaamse begroting. De uitkomst zal bepalend zijn voor de topprioriteit armoede van deze Vlaamse Regering. Lees het opiniestuk op Knack.be.

(Wouter De Vriendt - 17 september 2013)

Terwijl Duitsland en Nederland met hoe langer hoe minder complexen over de (on)zin van kernwapens debatteren, regeert in België de angst. De angst om Atlantische bondgenoten voor het hoofd te stoten. De angst om een topbjob bij de NAVO mis te lopen.

Lees meer...

(Pieter Teirlinck en Annemarie Gielen)

Het is 2016. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry schudt de hand van de burgemeester van Kleine Brogel. Hij heeft hem zonet de sleutels overhandigd van de nucleaire kluis waar tot voor kort twintig Amerikaanse kernwapens opgeslagen waren. Achteraf gezien was het geen moeilijke beslissing deze bommen te verwijderen. De Belgische, Italiaanse, Turkse, Nederlandse en Duitse parlementen namen resoluties aan met het standpunt dat de Amerikaanse kernwapens in hun landen niet langer nodig en gewenst waren. De betrokken regeringen verdedigden dat tijdens de NAVO-top van Lissabon in 2014. De regeringsleiders van het Bondgenootschap beslisten daarop dat de aanwezigheid van tactische kernwapens in Europa niet langer in het belang was van de NAVO en dat ze tegen 2016 zouden ontmanteld worden.

Lees meer...

De ‘Toekomstfabriek’ verenigt 8 Gentse organisaties uit het maatschappelijk middenveld: ACV/ACW Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, Vooruit vzw, Samenlevingsopbouw Gent, Masereelfonds, LEF, Vrede vzw en Victoria Deluxe in een beweging van organisaties en personen die streven naar diepgaande en duurzame maatschappelijke veranderingen.

Vanaf het najaar 2013 wil de Toekomstfabriek het project ‘Een Ander Land’ ontwikkelen. Met dit project zullen gedurende twee jaar innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen (theorie en praktijk) rond een aantal cruciale thema’s (economie, politiek, cultuur en gemeenschap, gender en gezin, ecologie, internationale betrekkingen, …) worden opgezocht en ontsloten. In 2014 worden voor het project onder meer 8 werkweken en 8 publieksavonden georganiseerd (meer info: zie projectomschrijving).

Lees meer...

(Sara Willems en Jan De Maeseneer)

Een recente studie van de Christelijke Mutualiteiten bevestigt nog maar eens de ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg. Ondanks goed bedoelde maatregelen stelt de CM vast dat mensen met een leefloon zorg uitstellen. Het is dringend tijd voor actie om tot een fundamentele oplossing te komen, op meerdere terreinen.

Lees meer...