19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

Oktober affiche

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

De documentaire The Economics of Happiness wordt momenteel op heel wat plaatsen in Vlaanderen vertoond en leidt er tot interessante discussies. De film werd in 2011 gemaakt door Helena Norberg-Hodge, een ecologiste en boegbeeld van de ‘localisten’, een beweging die zich sterk kant tegen de globalisering. In Vlaanderen zijn de promotie en de verdeling van de film in handen van de groene denktank Oikos, die ook zorgde voor Nederlandstalige ondertitels.

Lees meer...

Zoals Nick Deschacht schrijft op de socialistische website Vonk, werpt de documentaire The Economics of Happiness een aantal fundamentele vragen op over het huidig economisch systeem. Dit leidt bij elke vertoning steevast tot interessante discussies. Het is fijn dat Deschacht dit onderschrijft, dat is trouwens ook de reden waarom we vanuit de groene denktank Oikos de film ondertitelden en promoten. Dit betekent echter niet dat we vanuit Oikos deze documentaire als zaligmakend beschouwen. Hij kent zeker zijn beperkingen, net zoals elk ander boek of documentaire trouwens. Zo ben ik het met Deschacht eens als hij schrijft dat de blik die de documentaire op het verleden hanteert, te idyllisch is.

Lees meer...

Een klimaatcrisis waarop geen antwoord komt, armoedebestrijding die amper vooruitgang boekt, stijgende ongelijkheid, economische recessies die elkaar opvolgen met steeds meer werklozen, enz. Je kan je steeds meer vragen stellen bij de manier waarop regeringen deze problemen aanpakken. De conferentie van de Verenigde Naties die in juni plaatsvindt in Rio de Janeiro, twintig jaar na de Earth Summit, is een unieke kans voor de wereldleiders om de mensen hoop te geven op een duurzame toekomst.

Lees meer...

“We moeten de belastingen op arbeid verschuiven naar taksen op verbruik, op energie en op milieuvervuiling. Het resultaat geeft een competitieve economie, meer jobs en minder CO2.” Milieuactivisten en ook de Europese commissie zijn gewonnen voor dit idee. Guido Deckers geeft 12 contra argumenten.

Lees meer...

De conferentie over Syrië op 26 mei 2012 door de Mediawerkgroep Syrië werd een enorm succes met zes uur lang een volle zaal luisterend publiek en ruime nationale en internationale persbelangstelling. Het verhaal van een bloedige dictatuur tegen onschuldige burgers werd door de diverse sprekers op de conferentie met tal van voorbeelden en bewijzen doorprikt. De bijeenkomst werd echter overschaduwd door een massamoord op Syrische burgers.

Lees meer...

Nous demandons à nos lecteurs de ne pas se laisser impressionner par la campagne médiatique au sujet du massacre de Houlé. Contrairement à l’assertion des médias et à nos premières informations puisées par ouï-dire et par supputation, l’armée syrienne régulière ne s’est pas rendue sur les lieux et n’a pas bombardé Houlé.

Lees meer...

Enkele dagen voor de Tax Justice Day, verschijnt in de pers het bericht dat de belastingdruk in België in 2012 gestegen is tot een historisch ongezien niveau. Dat voorspelt het Federaal Planbureau in De Tijd. Het zou vooral te wijten zijn aan de ingrijpende maatregelen van de regering Di Rupo. De fiscale en parafiscale druk is gestegen tot 45% van het Bruto Binnenlands Product (BNP). Zowel de gezinnen als de ondernemingen betalen beduidend meer taksen dan in 2011 en ook het kapitaal wordt in ons land relatief zwaar belast.

Lees meer...

Ce dimanche 20 et lundi 21 mai, les alliés de l’OTAN se sont retrouvés à Chicago pour entériner plusieurs sujets, dont la guerre en Afghanistan. Les 28 alliés de l’Otan sont de prime à bord pressés d’en terminer avec un conflit impopulaire qui dure depuis plus de dix ans et coûte cher en hommes et en ressources. Mais leur priorité fut néanmoins d’affirmer qu’il "n’y aurait pas de retrait précipité", comme l’a affirmé le secrétaire général de l’Otan, Anders Fogh Rasmussen. "Nous resterons engagés en Afghanistan jusqu’au succès de l’opération", a-t-il assuré. La CNAPD dénonce cette politique.

Lees meer...

Le gouvernement approuvera prochainement le projet de Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie (COBRACE). Ce code est nécessaire pour permettre à Bruxelles de respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, contre la crise énergétique mais aussi contre la pollution de l’air. Inter-Environnement Bruxelles et le Bral soutiennent l’initiative du gouvernement mais la trouvent beaucoup trop timide.

Lees meer...

Het lijkt een scenario uit The Godfather. De machtige Corleone maakt een dissidente stem een “offer he can’t refuse”. Je neemt zijn geld aan en doet wat er je wordt gevraagd of je protesteert en verliest zijn bescherming, je vrienden, je familie en hoogstwaarschijnlijk je eigen leven. We zitten echter niet bij de Italiaanse maffia, maar hoog in torens van de EU en op de voorpagina’s van de internationale pers: “Griekland, je land of je leven!”

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant