19.10.24 Welke toekomst voor de universitaire sociale voorzieningen                                  Meer info...

Salsa tegen de blokkade 25 10 191                                    Meer info

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

(door Pater Daniël Maes o.praem., Postel-Mol – monasterium Mar Yakub, de Orde van de eenheid van Antiochië, Qâra, Syrië)

Open brief aan de heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad

Excellentie, de huidige aanval van Europa op Syrië is mensonwaardig. Het lijden van het Syrische volk is een steeds luidere schreeuw om hulp. Stop de waanzin! Het is genoeg geweest. Europa moet opnieuw gegrondvest worden op de authentieke fundamenten van de universele menselijke waarden. Zonder deze waarden heeft Europa geen zin en geen toekomst. Dan is het alleen nog maar in staat om Syrië nog meer mee te verwoesten. Europa: geen Euro zonder Pa. Wanneer u wilt meewerken om hierin een positieve ommekeer te bewerken en zo meehelpt de lijdensweg van het Syrische volk te beëindigen, verdient u de naam van tweede vader van Europa of ‘her stichter’ van Europa, wat ik u van harte toewens. Zo niet, kunt u helaas geen menswaardig politicus genoemd worden, laat staan een christen.

Lees meer...

(Door Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen)

Even was het wereldnieuws. Bijna zo belangrijk als de voorbije Pausverkiezing en het proces Kim De Gelder. De koppen in de modale pers logen er niet om: 'Datalek legt geldstroom naar belastingparadijzen bloot'; 'Superrijken sluizen duizenden miljarden weg'; 'Lek leidt mogelijk tot schokgolf in financiële wereld'.

Lees meer...

De ongelijkheid wordt nog maar eens bevestigd! De 10 procent rijkste Belgische gezinnen zijn goed voor 44 procent van het totale nettovermogen van ons land en voor 36 procent van het totale inkomen. Dat blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank waaraan de nationale banken meewerkten. Deze ongelijkheid wordt in stand gehouden door het Belgische belastingsysteem dat inkomens uit arbeid zwaar belast en inkomens uit kapitaal en vermogen ontziet.

Lees meer...

Om ons land volgens de Europese afspraken budgettair in evenwicht te houden, beëindigde de regering-Di Rupo haar begrotingscontrole met een nieuw pakket van 500 miljoen euro besparingen en van 370 miljoen belastingverhogingen. Volgens de regering zou geen enkele maatregel de bevolking raken! Oppervlakkig bekeken kan dit wel waar zijn, maar laten we niet vergeten dat sinds de regering-Di Rupo het land bestuurt, al voor 18,9 miljard euro aan besparingen en nieuwe lasten zijn opgelegd.

Lees meer...

Het nieuwe reddingsplan voor Cyprus overstijgt in brutaliteit al wat Europa al aan zuidelijk Europa heeft opgelegd.

Lees meer...

De inspraak van de aandeelhouders ligt vast in de wet. Wat met de inspraak en de controle van de werknemers?

Lees meer...

In het weekblad Trends verscheen een studie met als titel: “Overheid pluimt ondernemingen”. Volgens de studie betalen bedrijven niet alleen vennootschapsbelasting, maar ook patronale bijdragen en andere taksen. Volgens de studie zou ook het begrip “toegevoegde waarde” als referentie moeten dienen bij discussies over de bedrijfsfiscaliteit.

Lees meer...

Terwijl de regering 2,5 miljard euro zoekt om haar begroting op orde te krijgen, laat het grote fraudeurs er goedkoop van afkomen en zoekt men het geld bij de spaarboekjes.

Lees meer...

Plus que le dernier manifeste indépendantiste de Geert Bourgeois, c’est l’attaque frontale de la NVA contre le monde syndical et le pilier social chrétien en Flandre qui doit être analysée, et dont il faut tirer les leçons.

Lees meer...

De VN-Commissie Status van de Vrouw (CSW), het belangrijkste beleidsorgaan binnen de Verenigde Naties voor rechten van vrouwen, neemt jaarlijks een ander onderwerp onder de loep. Bedoeling is om een stand van zaken op te maken en om gezamenlijke beleidsaanbevelingen te aanvaarden. Hoofdthema van dit jaar: geweld op vrouwen.

Lees meer...

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant