Affiche NLDS Belgie 2020 lage kwaliteit

(Wouter De Vriendt - 17 september 2013)

Terwijl Duitsland en Nederland met hoe langer hoe minder complexen over de (on)zin van kernwapens debatteren, regeert in België de angst. De angst om Atlantische bondgenoten voor het hoofd te stoten. De angst om een topbjob bij de NAVO mis te lopen.

Lees meer...

(Pieter Teirlinck en Annemarie Gielen)

Het is 2016. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry schudt de hand van de burgemeester van Kleine Brogel. Hij heeft hem zonet de sleutels overhandigd van de nucleaire kluis waar tot voor kort twintig Amerikaanse kernwapens opgeslagen waren. Achteraf gezien was het geen moeilijke beslissing deze bommen te verwijderen. De Belgische, Italiaanse, Turkse, Nederlandse en Duitse parlementen namen resoluties aan met het standpunt dat de Amerikaanse kernwapens in hun landen niet langer nodig en gewenst waren. De betrokken regeringen verdedigden dat tijdens de NAVO-top van Lissabon in 2014. De regeringsleiders van het Bondgenootschap beslisten daarop dat de aanwezigheid van tactische kernwapens in Europa niet langer in het belang was van de NAVO en dat ze tegen 2016 zouden ontmanteld worden.

Lees meer...

De ‘Toekomstfabriek’ verenigt 8 Gentse organisaties uit het maatschappelijk middenveld: ACV/ACW Gent-Eeklo, ABVV Oost-Vlaanderen, Vooruit vzw, Samenlevingsopbouw Gent, Masereelfonds, LEF, Vrede vzw en Victoria Deluxe in een beweging van organisaties en personen die streven naar diepgaande en duurzame maatschappelijke veranderingen.

Vanaf het najaar 2013 wil de Toekomstfabriek het project ‘Een Ander Land’ ontwikkelen. Met dit project zullen gedurende twee jaar innovatieve en inspirerende denk- en praktijksporen (theorie en praktijk) rond een aantal cruciale thema’s (economie, politiek, cultuur en gemeenschap, gender en gezin, ecologie, internationale betrekkingen, …) worden opgezocht en ontsloten. In 2014 worden voor het project onder meer 8 werkweken en 8 publieksavonden georganiseerd (meer info: zie projectomschrijving).

Lees meer...

(Sara Willems en Jan De Maeseneer)

Een recente studie van de Christelijke Mutualiteiten bevestigt nog maar eens de ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg. Ondanks goed bedoelde maatregelen stelt de CM vast dat mensen met een leefloon zorg uitstellen. Het is dringend tijd voor actie om tot een fundamentele oplossing te komen, op meerdere terreinen.

Lees meer...

(Michel Vanhoorne - 12 september 2013)

Het artikel van Vincent Scheltjens 'Versnipperd links, een terugblik' (Aktief, 2-2013) is een verdienstelijke poging om een specifiek kenmerk van de politieke geschiedenis van dit land te documenteren. Het schiet echter m.i. op een aantal belangrijke punten tekort: 1) een aantal belangrijke pogingen tot samenwerking ter linkerzijde worden niet vermeld, 2) op de redenen die tot de mislukking van de diverse initiatieven geleid hebben, wordt niet ingegaan en 3) politiek wordt beperkt tot partijpolitiek. Bewegingen die linkse samenwerking beogen (en realiseren!) komen niet aan bod.

Lees meer...

(Vincent Scheltiens - april 2013)

De geschiedenis van de linkerzijde zou moeiteloos geschreven kunnen worden als een aaneenschakeling van twisten, breuken en afsplitsingen. Kortom: verdeeldheid en versnippering. Utopisten versus wetenschappelijke socialisten, anarchisten versus marxisten, socialisten versus communisten, reformisten versus revolutionairen…

Lees meer...

(Frank Roels - 8 september 2013)

Liberaal boegbeeld in het Europees Parlement Guy Verhofstadt deed een dramatische oproep, om Europa te behoeden voor een “Japanse winter”, d.w.z. een lange periode van economische stagnatie, zonder significante daling van de werkloosheid (DM, 7/9). Maar zijn diagnose van de oorzaken van die crisis is fout, en ook zijn remedies.

Lees meer...

Chers frères et sœurs, bonjour !
Chers frères et sœurs, je voudrais me faire aujourd’hui l’interprète du cri qui monte de toutes les parties de la terre, de tous les peuples, du cœur de chacun, de l’unique grande famille qu’est l’humanité, avec une angoisse croissante : c’est le cri de la paix ! Et le cri qui dit avec force: nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et des femmes de paix, nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, explose la paix ; plus jamais la guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est un don éminemment précieux, qui doit être promu et préservé.

Lees meer...

(Pierre Verhas - 31 août 2013)

Nos lecteurs savent que ma position sur le voile islamique est claire. Je suis opposé à son interdiction dans les écoles secondaires, supérieures et dans les établissements publics, car je considère qu’elle est une atteinte à la liberté de conscience.

Lees meer...

Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (www.avg-carhif.be) bewaart en ontsluit archieven en andere documenten in verband met vrouwenemancipatie en de vrouwenbeweging in België. Het zet ook regelmatig publieksprojecten op rond gendergeschiedenis (zie bijv. www.gendergeschiedenis.be). Onze tweetalige vzw, gevestigd in Brussel, zoekt een voltijdse medewerk/st/er (bachelorniveau) voor onbepaalde duur.

Lees meer...