KOP GFD 31ste                                Meer info...

de lOxygene pour Cuba

Visual facebook

46E324B018E144D8B7E7637B856696D8

MYM insta

90519931 10221440679026334 122351656779120640 o

image002

ea908743 d60e 421f 9715 698442c97e33

Wouter De Vriendt - (dit opiniestuk verscheen op in De Standaard op) 16 juli 2014

Het WK in Brazilië was een feest. Spektakel, veel goals, en meer dan eens heel mooi voetbal. En net zoals op elk feest zijn pretbedervers niet welkom. Slechts in de marge van het WK werden vragen gesteld over de zin of onzin om 14 miljard dollar uit de noodlijdende Braziliaanse staatskas aan voetbal uit te geven. Hetzelfde geldt voor de arbeiders die het leven lieten bij de bouw van de stadia: the show must go on.

Lees meer...

(De franstalige versie van dit opiniestuk verscheen in Le Soir op 8 juli)

Vanaf 1 januari zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan 21% BTW. Het Grondwettelijk Hof onderzoekt nu het beroep tegen deze vorig jaar aangenomen maatregel. Weinig mensen zijn er zich van bewust en waarschijnlijk nog minder mensen hebben zich hier druk over gemaakt. Nochtans kan het samen met andere maatregelen die in dezelfde richting gaan zwaar wegen op het recht op bijstand van een advocaat voor iedereen. Een opiniestuk van het Platform ‘Recht voor Iedereen’ (PRVI)/ Plate-forme ‘Justice pour tous’ werd gepubliceerd op de site van de krant Le Soir op 8 juli 2014.

Lees meer...

(Frank Roels (emeritus hoogleraar UGent))

In Israël en het Westen wordt het afschieten van raketten vanuit Gaza steevast veroordeeld, omdat ze opzettelijk zouden gericht zijn tegen burgers. Hoe kan men dat bewijzen? De Israëlische overheden zelf zeggen dat er totnogtoe in Israël geen dodelijke slachtoffers vielen, na 673 raketten die niet onderschept werden.

Lees meer...

(Cette Carte Blanche de la PJPT fut publiée sur le site du Soir le 8 juillet 2014)

Depuis le 1er janvier, les prestations d’avocats sont soumises à la TVA de 21%. La Cour constitutionnelle examine aujourd’hui le recours contre cette mesure adoptée l’année dernière, dont peu de citoyens ont connaissance et sans doute moins encore se sont indignés. Pourtant, ajoutée à d’autres mesures allant dans le mêmes sens, elle risque de peser lourd sur la possibilité, pour chacun(e), de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Une carte blanche de la Plate-forme "Justice pour tous" publiée sur le site du journal Le Soir le 8 juillet 2014.

Lees meer...

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling keurde op 27 juni j.l. een eigen advies goed over scenario’s om België tegen 2050 koolstofarm te krijgen. Het advies vertrekt van de vaststelling dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia drastisch en systematisch moet verminderen om ons klimaatsysteem te stabiliseren. Een daling van de uitstoot met 80 % tot 95 % is nodig, om zo tot een koolstofarme maatschappij te komen tegen 2050.

Lees meer...

(Kurt De Loor (Vlaams Volksvertegenwoordiger) - eerder verschenen in 'Cuba Si!' - Het tijdschrift van de Vrienden van Cuba)

Na Rene Gonzalez in 2013 is nu ook Fernando Gonzalez vrijgelaten in de zaak van de Cuban Five. Op 28 februari 2014 kwam hij aan in thuisland Cuba na een onterechte opsluiting van meer dan vijftien jaar in een zwaarbewaakte Amerikaanse gevangenis. Een nieuw lichtpuntje in een internationale strijd om solidariteit en gerechtigheid die nu al meer dan15 jaar duurt.

Lees meer...

(Leon - juli 2014)

Als men de uitslagen en de verschuivingen van de verkiezingen wil kennen en begrijpen, door de kranten te lezen of door deze op TV te volgen, wordt het niet echt duidelijk genoeg. Men moet nogal veel zoeken om de uitgebrachte stemmen te vinden, deze geven veel beter weer wat er beweegt en of onze democratie de verschillende lijsten gelijke kansen geeft. Dan zien we ook dat iedere uitgebrachte stem niet gelijk is. Als je hieronder de uitslag in Vlaanderen voor de federale kamer leest, wordt een en ander duidelijk.

Lees meer...

De strijd tegen armoede blijft een belangrijke uitdaging voor de nieuwe Vlaamse regering. Met de regionalisering van de kinderbijslag krijgt Vlaanderen er een belangrijke hefboom bij om die strijd aan te gaan bij gezinnen met kinderen.

Lees meer...

(Leon - 4 juli 2014)

De minder in onze media gepubliceerde inlichtingen: Het EU parlement is op 1 juli van start gegaan met de verkozenen van 25 mei j.l. De Duitse spd-er Schulz werd herverkozen als parlementsvoorzitter. Volgens een politicus kon dit waarschijnlijk gebeuren als wederdienst voor de steun van de sociaal & democraten- fractie aan de benoeming van de Christen-democraat Juncker als voorzitter van de EU-commissie. Het nieuwe parlement heeft een niet te versmaden verschuiving gekend.

Lees meer...

(Kurt De Loor - (eerder verschenen op Knack.be op) 1 juli 2014)

'Het personeel bij de NMBS kan geen verlof opnemen zoals u en ik omdat hun werkgever weigert te investeren in meer personeel. Niet verwonderend dat ze gefrustreerd het werk neerleggen nu de vakantie nadert en ook hun kinderen en kleinkinderen thuis zijn en van vakantie willen genieten,' schrijft Kurt De Loor (SP.A) in een verdediging van de stakers.

Lees meer...