20200221 Buttom 3 bewerkt                                 Meer info...

white sheet action 2020                              More...

(Léo Tubbax - avril 2014)

L'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (qui est contre la prolifération militaire (une chance) mais explicitement POUR l'énergie nucléaire dite civile aide l'AFCN et electrabel a ériger un mur de fumée autour de la prolongation de l'exploitation de Tihange 1. 

Lees meer...

(Ida Dequeeker - 13 april 2014 (eerder verschenen op sap-rood.org))

De specifieke invulling van 'het vrouw zijn' (1) in de kapitalistische samenleving was de basis voor het ontstaan van een vrouwenbeweging. Vrouwen gingen de strijd aan tegen hun discriminatie en achterstelling. Vrouwen deelden een identiteit als onderdrukte groep. Ze exploreerden hun situatie en kwamen tot de conclusie dat hun persoonlijke ervaringen zo veel gelijkenissen vertoonden dat een maatschappelijk patroon duidelijk werd. Vrouwen waren niet zomaar willekeurig achtergesteld op vele vlakken, ze waren dat met heel hun bestaan en heel hun wezen. Hun maatschappelijke voorbestemdheid was van een ontstellende eenvormigheid. Dat wordt uitgedrukt in de slogan 'het persoonlijke is politiek'. Het gaf de beweging een enorm elan. Vooral de gezamenlijke acties ronde vele gedeelde thema’s versterkten het gevoel van een gedeelde identiteit als vrouw.

Lees meer...

(Janette Danyiova - april 2014)

“Een kwestie van verveling en zoeken naar kicks of zijn we gewoon onverschillig geworden?” 
In dit artikel schets Janette Danyiova de achtergrond en de ernst van de discriminatie van Roma in de EU.

Lees meer...

(Erik Demeester - 7 april 2014 (eerder verschenen op vonk.org))

De patroons van verschillende bedrijven zwaaien met de oorlogsbijl. Bij ArcelorMittal in de kanaalzone van Gent, bij Lanxess Rubber en Afga Gevaert in de Antwerpse petrochemie en bij Pauwels Sauzen in de Kempen; overal verkrampen de relaties tussen directie en personeel. Stakingen, dikwijls harde stakingen, zijn het gevolg. Soms gaat het om spontane stakingen zoals bij Pauwels Sauzen. Iemand met 22 jaar dienst werd er plots ontslagen. Volgens ABVV secretaris Dany Cauwenberghs regent het daar schriftelijke vermaningen. Een mooi voorbeeld van een personeelsbeleid dat gestoeld is op intimidatie. Angst als sturingsmiddel of ook wel ‘management by fear’ genoemd in het ‘wetenschappelijke’ patroonsjargon.

Lees meer...

(Patrick Humblet - 10 april 2014 (eerder verschenen op vonk.org))

Mussolini was geobsedeerd door de stiptheid van de treinen. Een mogelijke verklaring was dat zijn echtgenote hem ooit eens zou bedrogen hebben met een stationschef. Se non è vero… De reden waarom senator Bellot (MR) in de geest van de Duce een wetsvoorstel heeft ingediend tot beëindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen (sic) dat in de praktijk vooral de spoormannen viseert, is waarschijnlijk vooral ideologisch geïnspireerd (al was het maar omdat in zijn thuisbasis, Rochefort, een station in geen velden of wegen te bekennen is).

Lees meer...

(Renaud Duterme - 7 avril 2014)

Depuis 1994, le génocide au Rwanda est fréquemment invoqué pour justifier des interventions militaro-humanitaires, la plupart du temps par les puissances occidentales |1|. S’il est clair que le pays fut abandonné par la Communauté Internationale, encourageant les génocidaires à poursuivre les tueries, la mise en œuvre de cette entreprise de mort doit se replacer dans un contexte d’ingérences étrangères, débuté dès l’époque coloniale.

Lees meer...

(Wiebe Eekman - 31 maart 2014)

Duizenden wetenschappers over heel de wereld werken vrijwillig mee aan het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Het IPCC doet géén eigen onderzoek, maar synthetiseert de bestaande kennis in de wereld. Om de vijf à zeven jaar brengen ze een nieuwe aangepaste rapportering uit. Dit vijfde IPCC rapport vormt de basis van de komende  internationale klimaatonderhandelingen. Het rapport bestaat steeds uit drie delen.

Lees meer...

(Eric Goeman - 3 april 2014)

Tientallen hedgefondsen (door sociale bewegingen zoals de onze steevast 'vulture-funds' (aasgierfondsen) genoemd) voelen zich geschaad door de afschaffing van overheidssubsidies of door de herstructurering van de staatsschulden in Europa. In naam van de bescherming van hun investeringen, vallen ze nu dus Staten aan door de overheden te dagen voor grensoverschrijdende rechtbanken van koophandel. Wat staat er op het spel: honderden miljoenen euro’s schadevergoeding . Ze nemen als eerste doelwitten de zwaksten, Spanje , Griekenland en Cyprus, en gebruiken dezen als test-case. Indien ze deze processen winnen is het hek van de dam en zullen ze in hun onstuitbare brutale arrogantie ook andere landen aanvallen.

Lees meer...

Pierre Verhas - 3 avril 2014 (publie antérieurement sur uranopole)

La troïka européenne en Grèce, en plus des drastiques coupes budgétaires, a imposé de sévères 'réformes' du travail qui constituent sans doute la pire régression sociale qu’un pays européen ait connu depuis la Deuxième guerre mondiale.

Lees meer...

(Robert Falony - 14 mars 2014)

La couverture médiatique des évènements d'Ukraine a donné lieu à un déferlement de ce qu'il faut bien appeler une propagande à sens unique, doublée du goût très vif de la sensation. Menace de guerre! C'est à peine si on voulut bien signaler que l'Ukraine n'est pas couverte par l'Otan. Il se trouva des commentateurs, journalistes ou hommes politiques, pour évoquer la Tchécoslovaquie de 1968, voire Hitler. Et l'éditorialiste du "Monde" du 26 mars se laisse aller à écrire que le maître de la Russie veut "redécouper les frontières de l'Europe"!

Lees meer...